Seminari „Samal poolel – lapse poolel“ keskmes on lapsesõbralik lastekaitse


Avaldaja:Madli Leikop15. November 2018

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab 16. novembril koostöös Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudiga XI õigusalase seminari sarjas "Samal poolel - lapse poolel".

Seminar on tasuta ja mõeldud lastekaitsetöötajatele ja lastekaitsetöötaja ülesandeid täitvatele sotsiaaltöötajatele. Seminari alateema on „Lapsesõbralik lastekaitse“ ja see toimub Tallinna Ülikoolis, Mare majas (M-218). Seminar toimub lapse õiguste kuu raames.

Kõige enam mõjutab lapsi nendega tööalaselt tegelevate ja kokku puutuvate isikute suhtumine. Oluline on individuaalne lähenemine igas situatsioonis, igale lapsele ja tema perele; professionaali oskus näha asju lapse seisukohast. Lapsesõbralikkust aitavad tagada lastega tegelevate inimeste teadlikkus ja häälestatus.

Laste ja perede probleemid ühiskonnas muutuvad. Lastekaitsetöö on olemuselt kompleksne, seotud emotsionaalselt ning eetiliselt keeruliste juhtumitega, nõudes lastega töötavatelt spetsialistidelt laialdasi oskusi, teadmisi ja pidevat enesetäiendamist ning õppimist. Erinevatest uuringutest on selgunud lastekaitsetöötajate soov omandada lisateadmisi muu hulgas ka lapse küsitlemise, lapse ja lapsevanema kaasamise, lastekaitsetöötaja eetika ja väärtuste ning lapsesõbralikku menetluse teemadel. 

Seminaril annab lapsesõbralikust menetlusest ülevaate Brit Tammiste (Justiitsministeerium). Laste õiguste kaitse eetilised alused ja piirid on keskmes Katrin Pihlapi (Sotsiaalkindlustusamet) ja Kai Rannastu (Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon) ettekannetes. EELK Perekeskuse juhataja Pia Ruotsala räägib, kuidas töö perega on lapsesõbralik, kaasav ja eetiline. Kiira Gornischeff Lastekaitse Liidust keskendub lapse perspektiivile ja osalemisele. Kogemusettekandega esineb Nõmme LOVi lastekaitse peaspetsialist Kati Valma ja koolitusettekande paari-ja pereterapeut, psühholoog Helen Sööl, kes oma ettekandes peatub muuhulgas traumeeritud lapse küsitlemisel. 

Lastekaitse Liit tähistab novembrit lapse õiguste kuuna. Lapse õiguste kuu keskendub lisaks laste ja digimaailma sümbioosile nagu oskused, ohud, võimalused ja väljakutsed, ka laste õigusele elada vägivallavaba elu ning lapsesõbralikule lastekaitsele. 

Allikas: Lastekaitse Liidu pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: