TalTechi Arengufond andis tudengitele rohkem kui 100 000 euro väärtuses stipendiume


Avaldaja:Madli Leikop28. November 2018

28. novembril andis TalTechi Arengufond 55 tudengile kokku rekordiliselt 104 240 euro väärtuses stipendiume.

„Kõrge motivatsiooniga tudengid on Eesti majanduse suurim väärtus ning seda tuleb tunnustada,“ ütles TalTechi Arengufondi nõukogu esimees Väino Kaldoja. „Ettevõtted ja organisatsioonid näevad oma erialale pühendunud järelkasvu vajalikkust ja kasu, noored saavad tänu stipendiumitele väärtusliku kogemuse ja motivatsiooni end veelgi arendada. Seda näitab ka aasta-aastalt kasvanud nii stipendiumite kui konkurssidel osalejate arv ning ühtlasi näitab ehedalt mõlema huvi,“ selgitas ta. 

Kokku kuulutas TalTechi Arengufond 2018. aasta sügissemestril välja konkursi 55 stipendiumile, millega tunnustavad tehnikaülikooli tudengite pingutusi üle 60 eraisiku, organisatsiooni ja ettevõtte. Kokku esitas avalduse 548 tudengit, noort teadlast ja õppejõudu. 2018. aasta kevadel kuulutati välja konkursid 44 stipendiumile, kuhu laekus kokku 325 avaldust. 

TalTechi Arengufondi eesmärk on koguda ja vahendada toetusi Tallinna Tehnikaülikoolile ning kaasata Eesti ettevõtjaid koostöösse ülikooliga. Arengufond kuulutab igal aastal välja stipendiumikonkursse kõikide õppetasemete üliõpilastele ning noortele teadlastele ja õppejõududele, et aidata kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Tallinna Tehnikaülikoolis. 

TalTechi Arengufondi 2018. sügissemestri stipendiaadid.jpg

Stipendiumikonkursid on kaks korda aastas, 2019. aasta kevadine konkurss käivitub juba märtsis.  

2018. aasta stipendiaatidega saab tutvuda siin

Foto: 28. novembril toimus stipendiumite üle andmine. Foto autor: Heiki Laan

Allikas: TalTechi pressiteade