Saada oma uurimistöö õpilaste teadusajakirja Akadeemiake


Avaldaja:Riin Veidenberg01. Jaanuar 2019

Läheneb õpilaste teadusajakirja Akadeemiake uurimistööde saatmise tähtaeg.

Sinu juhendatud õpilase uurimistöö sai üle ootuste hea? 

Saada see õpilaste teadusajakirja Akadeemiake! Akadeemiake on ainus kooliõpilaste uurimistöid ja esseesid avaldav eelretsenseeritav veebiajakiri Eestis, mis on järjepidevalt tegutsenud 11 aastat. Uurimistöid toimetab ja tagasisidestab vabatahtlik üliõpilastest ja ekspertidest koosnev toimetuskolleegium.

Tähtaeg: 25. jaanuar 2019

Ootame ka eelmisel õppeaastal valminud uurimistöid. Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud Akadeemiakese kodulehel: http://http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (http://http://www.akadeemiake.ee), kus avaldati 
üheksa kõrgetasemelist uurimistööd.

Õpilaste teadusajakirja Akadeemaiake väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Hasartmängumaksu Nõukogu. ​   ​  ​  ​

http://http://www.akadeemiake.ee
https://http://www.facebook.com/akadeemiake/

Haridus- ja Noorteamet