Algab noorte loomevõistlus „Ood eesti keelele“


Avaldaja:Madli Leikop25. Jaanuar 2019

Põltsamaa Ühisgümnaasium ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja loomevõistluse, kuhu on oodatud 15-26-aastaste noorte erinevates žanrites tööd, mis sobivad üldpealkirja alla „Ood eesti keelele“.

Oodi vormiks võib olla kõne, räpp, luuletus või luulekava, laul, reklaam, filmiklipp, Eesti tunnuslause, disainitud ese vm. Žanripiirangud puuduvad, peaasi, et tegu on noorte omaloominguga.

UNESCO on 2019. aasta kuulutanud põliskeelte aastaks, Eestis on 2019. aasta kuulutatud eesti keele aastaks. „Sellest tuleneb ka üleskutse noortele mõelda eesti keele väiksusele ja suurusele, erilisusele maailma keelte seas, eesti keele rollile aina ingliskeelsemaks muutuvas maailmas, väärtustada oma keelt, hoida oma juuri,“ märkis Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert Riina Koolmeister. 

Konkurss toimub kahes voorus.

14. märtsiks tuleb esitada kuni 10-minutiline video omaloomingulisest tööst ning jagada video linki Google Drive´is aadressil ood@poltsamaa.edu.ee. Videole tuleb lisada kirjalikult vormistatud tekst, mis sisaldab töö pealkirja, selgitust, lugu või põhjendust, miks ja kuidas selle tööga eesti keelt ülistatakse. Kindlasti tuleb lisada autori(te) nimi/nimed, vanus, kool, juhendaja(d). Saadetud tööde hulgast valib žürii 18. aprilliks lõppvooru pääsejad.

Žürii otsusel edasi pääsenutega võetakse ühendust hiljemalt 22. aprillil. Lõppvooru valitud tööde autorid saavad võimaluse esitleda oma loomingut žüriile ja publikule 9. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Parimaid töid autasustatakse, auhinnafond on 2000 eurot. Parimatest töödest valmib ka kogumik „Ood eesti keelele“.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv

Haridus- ja Noorteamet