Teaduse populariseerimise projektikonkurss 2019


Avaldaja:Madli Leikop04. Veebruar 2019

Kategooriad:Konkursid

Eesti Teadusagentuur kutsub osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist 2019. Konkursi tähtaeg on 5. märts.

Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursi eelarve on 159 000 eurot, tulemused kinnitatakse hiljemalt aprilli lõpuks. 

Konkursile võib esitada taotlusi rahastuse saamiseks järgnevate tegevuste läbiviimiseks:
•lastele ja õpilastele suunatud teadust populariseerivad tegevused;
•üliõpilaste poolt korraldatavad teadust populariseerivad tegevused;
•audio-visuaalsete materjalide koostamine (sh audio-visuaalsed õppematerjalid, tele-ja raadiosaated jne) ja/või väiksemahuliste eksponaatide soetamine;
•populaarteaduslike raamatute kirjastamine;
•laiemale avalikkusele teadust populariseerivad tegevused jms.

Vaata lähemalt Eesti Teadusagentuuri kodulehelt