KiVa kiusuennetusprogrammiga soovib liituda taas üle 20 kooli


Avaldaja:Madli Leikop19. Märts 2019

Eesseisval sügisel plaanib KiVa kiusuennetusprogrammi abil kiusamist ennetama ja vähendama hakata veel 22 kooli üle Eesti, sh neli vene õppekeelega kooli.

Kõige enam uusi KiVa-koole on Harjumaal ja Tallinnas.

Kokku laekus sihtasutusele Kiusamisvaba Kool 4. märtsi seisuga 29 avaldust sooviga programmi oma koolis rakendama hakata. Pärast kooliperedega läbi viidud liitumisvestlusi sai selgeks, et programmi süsteemseks ja järjepidevaks kasutamiseks on neist valmis 22 kooli.

“Pöörame viimastel aastatel uusi koole värvates aina enam tähelepanu programmi rakendamise kvaliteedile. Samuti on üks olulisi kriteeriume koolide sisuline valmisolek, sh tõsine motivatsioon KiVa kaudu kiusamist vähendada,” selgitab SA Kiusamisvaba Kool tegevjuht Triin Toomesaar. “Kui kooliperedega liitumisintervjuud läbi viies ilmneb, et kooli juhtkond parasjagu vahetub või pole kooli tuumikpere liitumise suhtes päris ühte meelt, soovitame mitte kiirustada, vaid võtta aega küpsemiseks. Seda vajadust mõistavad koolid ka üldjuhul ise ning päris mitmel kooliperel tuli tänavu liitumine ootele panna.”

18 eesti õppekeelega ja neli vene õppekeelega kooli üle Eesti olid aga süsteemsele kiusuennetusele pühendumiseks ning KiVa programmi rakendamiseks valmis. Nende seas on 10 kooli Harjumaalt, sh seitse Tallinnast, kolm Põlvamaalt, üks Raplamaalt, kolm Tartumaalt, kaks Viljandimaalt, kaks Läänemaalt ja üks Ida-Virumaalt. See tähendab, et tulevast sügisest on Eestis kokku juba rohkem kui 90 KiVa-kooli, kujuures kaetud on kõik maakonnad peale Hiiumaa.

Ühe liituva kooli, Mooste Mõisakooli sotsiaalpedagoog Sandra Kripson põhjendab KiVa kasuks otsustamist sooviga saada oma kooli süsteemsus ja vajalikud teadmised: “KiVa pakub hetkel meile kõige paremini sobivat süsteemi. Meie jaoks on oluline, et tegevusse saaks kaasatud kogu koolipere, et oleks võimalik jõuda rohkemate juhtumiteni. Samuti meeldib meile, et programmis on suur rõhk ennetusel.”

KiVa on Soomes Turu Ülikooli teadlaste välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm, mis näeb ette mitmekülgseid konkreetseid tegevusi nii ennetustööks, juhtumite lahendamiseks kui ka kiusamise monitoorimiseks koolis. Mh õpivad lapsed spetsiaalsetes KiVa ennetustundides näiteks erinevaid tundeid tähele panema ja mõistma, grupisurvele vastu astuma, aga ka kiusamist märkama, sellesse sekkuma ning palju muud. Eestis ja ka mujal maailmas läbi viidud uuringud kinnitavad, et KiVa programm tõesti aitab kiusamist vähendada. Viiendat aastat programmi rakendanud Eesti koolides on vähenenud kiusamisohvrite osakaal ligi 30%. Programmi kohta saab lugeda SA Kiusamisvaba Kooli kodulehelt http://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm.

Allikas: SA Kiusamisvaba Kool pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal: