Selgusid õpilaste Euroopa statistikavõistluse Eesti võistlusvooru võitjad


Avaldaja:Madli Leikop21. Märts 2019

Vanemas vanuserühmas võitis Hugo Treffneri Gümnaasiumi võistkond Radiaator, kelle juhendaja on Kerli Orav-Puurand ning nooremas vanuserühmas Tallinna Tõnismäe Reaalkooli võistkond Auleobak, kelle juhendaja on Jelena Ait.

Kummagi vanuserühma võitnud võistkond ja paremuselt järgmise lõpptulemusega võistkond pääsevad edasi statistikavõistluse Euroopa võistlusvooru, kus neil tuleb teha lühike video, mis selgitab mõnd korraldajate poolt ette antud statistikamõistet või -teemat. 

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub õpilaste Euroopa statistikavõistlus 2018/2019. õppeaastal 15 Euroopa riigis. Kaasa saavad lüüa põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, kes on jagatud kahte vanuserühma. Eesti osales võistlusel esimest korda.

Õpilaste Euroopa statistikavõistluse Eesti riigisisene võistlus koosnes kahest voorust. Esimeses voorus tuli lahendada kolm veebipõhist testi ning teise vooru pääsenud võistkonnad tegid statistilise uurimuse. 

Eesti võistlusele registreerus 184 võistkonda, 50 õppeasutust ja üle 470 õpilase. Vanemas vanuserühmas (umbes 16–18-aastased) asus esimese vooru veebiteste lahendama 84 võistkonda ja nooremas vanuserühmas (umbes 14–16-aastased) 100 võistkonda. 

Teise võistlusvooru pääses vanemas vanuserühmas 35 võistkonda ja nooremas vanuserühmas 40 võistkonda. Neist esitas uurimistöö vastavalt 27 ja 32 võistkonda. 

Eesti riigisisene võistlusvoor toimus 2019. aasta jaanuaris-märtsis, Euroopa finaal toimub aprillis-mais. 

Vaata Eesti võistluse lõpptulemusi

Euroopa statistikavõistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama statistika õpetamisel uusi materjale. Samuti levitada statistilist kirjaoskust ning näidata õpilastele ja õpetajatele statistika tähtsust ühiskonnas.

Eestis korraldasid võistlust Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Tartu Ülikool.

Rohkem infot võistluse kohta Statistikaameti veebilehel

Allikas: Statistikaameti info