STEM Discovery Week 2019 – aprillis on tähelepanu loodus- ja reaalainetel


Avaldaja:Madli Leikop22. Aprill 2019

STEM Discovery Week 2019 on rahvusvaheline algatus, mis kutsub ettevõtteid, organisatsioone, projektimeeskondi, koole, lasteaedu ja kutseõppeasutusi üle kogu Euroopa pöörama aprilli viimasel nädalal erilist tähelepanu LTT-valdkonna ainetele.

22.-28. aprillini kestva aktsiooniga STEM Discovery Week 2019 tõstetakse esile õppimis- ja karjäärivõimalusi LTT-valdkonnas (loodus- ja täppisteadused ning tehnika). Inglise keeles kõlab see STEM - science, technology, engineering, mathematics.  Nädalat korraldatakse European Schoolneti ja Scientinxi eestvedamisel. Projekt Scientinx edendab üle-euroopalist  koostööd loodusteaduste, tehnoloogia-, inseneeria- ja matemaatikaõpetajate, kasvatusteadlaste, poliitikakujundajate ja teiste STEM-haridusega seotud professionaalide vahel. European Schoolnet on võrgustik, mis ühendab 34 Euroopa riigi haridusministeeriume. Võrgustiku eesmärk on edendada haridust Euroopa koolide, õpetajate ja õpilaste seas.

STEM Discovery Week 2019 juhtmõte on „Uuenduslike STEM-võimaluste kasutamise parimad tavad” (Best practices in using innovative STEM resources). Kampaania eesmärk on tutvustada, kuidas loodus- ja reaalainete uusi õppematerjale koolitöös kasutatakse. 

SDW19_Banner_v5_900x300px.png

Kas teie kool on huvitatud kampaanianädalal osalemisest? Kui jah, siis korraldage oma koolis vastavaid üritusi ja jagage teavet LTT-valdkonna õppimis- ja karjäärivõimaluste ning oma kooli kogemuse kohta LTT-ainete õpetamisel; julgustage teisi oma piirkonna koole, ettevõtteid, entusiaste ja huvitatuid kampaaniaga liituma; tehke oma tegemised nähtavaks ja jagage infot kooli kodulehe, Facebooki või muu veebikanali kaudu. 

Lisateavet registreerimise kohta leiab siit: http://www.scientix.eu/documents/10137/694877/SDW18_Call_For_Action_Projects.pdf/414e8e52-bc6a-4039-80e3-4f7df48658f8 

Võite ka üritused ja sündmused kaardile kanda või osaleda STEM Discovery Week võistlustel. Vaata täpsemalt: http://www.eun.org/news/stem-discovery-week-2019.

Allikas: European Schoolneti koduleht. Foto: Unsplash, Nicolas Thomas

Samal teemal: