Visioonikonverentsil arutletakse Eesti hariduse ja teaduse tuleviku üle


Avaldaja:Madli Leikop10. Aprill 2019

Milline võiks olla Eesti haridus- ja teaduselu 2035. aastal? Millistele väärtustele see tugineb? Kuidas paistame maailmas silma? 15. aprillil toimub Tallinnas Kultuurikatlas visioonikonverents „Tark ja tegus Eesti 2035“.

Konverents avab järgmise etapi Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduse, teaduse, noorte- ja keelevaldkondade strateegilisest planeerimisest aastateks 2021 – 2035. Avalikkuse ette tuuakse kolme ekspertrühma koostatud visioonidokumendid.

Konverentsil esinevad ettekannetega ekspertrühmade juhid Marju Lauristin (heaolu ja sidususe töögrupp), Margit Sutrop (väärtused ja vastutus) ja Raul Eamets (konkurentsivõime). Järgnevad paneeldiskussioonid, kus Eesti hariduse, teaduse, keele- ja noortepoliitika tuleviku teemadel arutlevad valdkondade eksperdid ja huvigruppide esindajad. Päeva lõpetavad omapoolse tagasisidega haridus- ja teadusministeeriumi esindajad. Konverentsi modereerib Urmas Vaino.

Ministeerium kutsus 2018. aasta kevadel kokku ekspertrühmad, kelle ülesandeks oli koostada hariduse, teaduse, noortevaldkonna ja keelepoliitika katusstrateegia visioonidokument aastateks 2021 – 2035. Kolme ekspertrühma visioonid ja nende põhiideid koondav ühine visioonidokument pakuvad värskeid ideid ja teadmuspõhist vaadet ministeeriumi poliitikavaldkondade tuleviku kujundamiseks ning on üks sisend peagi algaval arengukavade koostamisel.

Visioonikonverentsi järel saavad huvirühmad ja avalikkus visioone kommenteerida, kuulutatakse välja piirkondlikud arutelud ning suvel alustavad eri huvipooli koondavad strateegia töörühmad eesmärkide ja tegevussuundade kokkuleppimiseks.

Haridus- ja teadusstrateegia 2035 projekti juhib Ando Kiviberg.

Konverentsi päevakava: https://www.hm.ee/et/tark-ja-tegus-eesti-2035-paevakava

Allikas: HTMi pressiteade