Valminud on ujumise algõpetuse e-õppematerjal


Avaldaja:Madli Leikop14. Aprill 2019

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalid sobivad kasutamiseks kõigile, kes soovivad ise ujuma õppida või tegelevad ujumise õpetamisega.

Alguse saab ka teavituskampaania, milles Luule Komissarov, Ott Tänak, Tõnis Niinemets ja Martin Lapin kutsuvad kõiki Eesti inimesi ujuma õppima.

“Ujumise e-õppematerjalide valmimine on järgmine loogiline samm eestlaste parema ujumisoskuse saavutamiseks. Kui täpsustasime riiklikus õppekavas ujumisoskuse sisu, siis hakkasime kohe mõtlema ka sellele, et õpetaja, kes ujumist õpetab, saaks ka vajalikud materjalid,” ütles Haridus- jaTeadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Mihkel Rebane ning lisas: “Täna esitletavad õppematerjalid ujumise õpetamiseks on kaasaegsele e-riigile kohaselt digitaalsel kujul – lisaks e-raamatule moodustavad õppevarast suure osa ka õppevideod.”

"Vastvalminud õppematerjalid on peamiselt abiks ujumisõpetajatele ja lapsevanematele, et lapsi ujumisoskuse omandamisel toetada, aga need sobivad ka kõikidele teistele, kes soovivad ujumisoskust omandada või teisi selles juhendada," sõnas Eesti Ujumisliidu ujumise algõpetuse projektijuht Helen Link. 

Valminud juhendite ja õppematerjalide komplekt annab eeldused ujumistundide läbiviimiseks ning ujumisoskuse omandamiseks. Materjalid põhinevad efektiivsel ja mängulisel metoodikal, mis toetab õpilaste sisemist motivatsiooni ujuma õppida. Samuti võimaldab metoodika aktiivselt osaleda õppes ja toetab õpilase eneseanalüüsioskust.

Alates 2018. aastast kehtib põhikooli riiklik õppekava, millega uuendati ka ujumisõpetuse sisu. Selle eesmärk on tagada laste piisav ujumisoskus, mis tähendab, et lapsed peavad 3. klassi lõpuks suutma ujuda kokku 200 meetrit rinnuli ja selili asendis, sukelduda ja tuua veekogu või basseini põhjast eseme, hõljuda vees paigal asendis ja asendeid vahetades 3 minutit ning hüpata vette, mis on üle pea, ja sealt väljuda. Eesmärgi saavutamiseks eraldatakse igal aastal riigieelarvest koolide ujumise algõpetuse läbiviimiseks kohalikele omavalitsustele täiendavalt miljon eurot.

E-õppematerjali koostasid Vladimir Kunitsõn (TLÜ), Maria Trei (Kuusalu Keskkool), Maret Pihu (TÜ), Mart Laanpere (TLÜ) ja e-õppematerjalide metoodika autorid Per Irgens ja Rune Larsen Norrast ning Norra Ujumisliidu president Cato Bratbakk.

Ujumise algõpetuse e-õppematerjalide väljatöötamise, eestindamise ja tootmise on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning seda on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ning kasutuselevõtt“.

Lisainfo:

Kõik e-õppematerjalid on koondatud kodulehele http://ujumiskursus.ee.

E-ujumiskursus http://ujumiskursus.ee, kus õpilane saab määrata oma oskuste taseme ning vastavalt oma tasemele ujuma õppida. 

94 õppevideot, mille järgi harjutades omandab õppija samm-sammult uusi oskusi (veega kohanemine, sukeldumine, vees hõljumine ja libisemine ning edasiliikumine), kuni oskab ujuda. Õppekeskkonnas on videod ka edasjõudnud harjutajale. 

E-raamat "Teekond ujumisoskuseni" aitab õpetajal sisustada 40 ujumistundi. E-raamat sisaldab 30 min tundide kirjeldusi ja õppevideoid, mis toetavad uute oskuste omandamist. 

E-keskkond pakub ka mitmeid materjale veeohutusteadmiste täiendamiseks.

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet