Kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides lõppes rahulolu- ning koolikeskkonna küsitlus


Avaldaja:Madli Leikop02. Mai 2019

11. märtsist kuni 28. aprillini viis Innove koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumiga kutsehariduskoolides läbi rahulolu ning koolikeskkonna küsitluse, kus osales ligikaudu 6000 õppijat 30 koolist.

Küsitlused annavad õppeasutustele head tagasisidet õppijate kooliga rahulolu ning sellega seotud tegurite kohta. Tulemuste põhjal saavad koolid vajadusel planeerida edasisi samme, et muuta nii kooli sotsiaalset kui füüsilist keskkonda õppimist toetavamaks. Kui üldhariduskoolides on riiklikud rahuloluküsitlused toimunud juba neli korda, siis kutseõppeasutustes küsitakse riiklikult tagasisidet teist korda.

Üleriigilises kutseõppeasutuste rahuloluküsitluses osalesid kõikidel õppetasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavad õppurid. Küsitlused on elektroonsed, igale koolile edastati individuaalne veebilink.

Kõik küsitluses osalevad õppeasutused saavad oma tulemuste kohta tagasisidet, raportid edastab Innove koolidele õppeaasta lõpuks. Peamised tulemused avaldatakse ka haridusandmete veebiportaalis http://www.haridussilm.ee.

Küsitluste kohta leiab lisainfot http://www.hm.ee/et/rahulolu.

Allikas: SA Innove koduleht. Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet