Tartu Ülikooli arengukonverentsil heidetakse pilk ülikooli ja Eesti tulevikku


Avaldaja:Madli Leikop17. Mai 2019

17. mail peetakse Tartu Ülikooli peahoone aulas arengukonverents, kus otsitakse ühist arusaama neist lahendamist vajavatest ülesannetest ja täitmist ootavatest eesmärkidest, millele ülikoolid ja kogu Eesti ühiskond peaksid tulevikusihte silmas pidades keskenduma.

Tipptasemel teadusele ja teaduspõhisele kõrgharidusele keskendumine ning seda soodustav riiklik haridus- ja teaduspoliitika on tõstnud Tartu Ülikooli uue Euroopa parima ülikooli kohale. Kuidas jõuda aga Euroopa saja parima ülikooli hulka ja ühendada sellega Eesti rahvusülikooli roll? Rahvusülikooli juubeliaastal on just sobiv aeg esitada neid küsimusi ja seada tulevikusihte.

„Arengukonverentsil arutlemegi selle üle, milliseid samme tuleks ülikoolil astuda, et liikuda järjekindlalt maailma haridusparemikku jõudmise kursil, ning kuidas täita samal ajal ühiskonna ootusi ning arendada eesti keelt, haridust, kultuuri ja pärandit. Loodan, et konverentsi mõttevahetustest saab tugev alus nii ülikooli kui ka Eesti ühiskonna arengu suunamisele ja need arutelud innustavad meid seadma uusi sihte, mille poole ühiselt püüelda,“ rääkis Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

Konverentsil peavad ettekande Uppsala Ülikooli rektor Eva Åkesson, Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil, Cybernetica AS-i privaatsustehnoloogiate osakonna juhataja Dan Bogdanov, Tartu Ülikooli füüsikalise optika vanemteadur Heli Lukner, Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo vanemteadur Tartu Ülikoolis Meelis Friedenthal ja Tartu Ülikooli vabade kunstide professor Ilmar Raag.

Arengukonverentsi teemad on jagatud kolme plokki. Maailma tippülikoolide sekka jõudmise kõrval on tähelepanu all ülikooli roll majanduse arengus ja ülikooli kui maailma ainukese eestikeelse universitas’e väärtus.

Konverents Visioon 2032. Foto Andres Tennus.jpg

Foto: Konverents Visioon 2032. Andres Tennus

Allikas: TÜ pressiteade