Tartu Ülikool pakub võimekatele noortele ahvatlevaid lisaõpivõimalusi ja maksab kolmele kõige tublimale stipendiumi


Avaldaja:Madli Leikop11. Juuni 2019

Tartu Ülikoolis algab uuel õppeaastal programm „Talendid Tartusse!“, millega pakutakse andekatele Eesti noortele eneseteostuseks tavalisest mitmekesisemaid õpivõimalusi.

Kolme noort toetatakse õpingute ajal 10 000 euro suuruse stipendiumiga. Programmis saab osaleda sada noort.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul püütakse selle programmi abil tuua Tartu Ülikooli õppima senisest veel rohkem andekaid gümnasiste ja pakkuda neile atraktiivseid õppimisvõimalusi. „Eesti parimate gümnasistide jaoks on avatud uksed paljudesse maailma ülikoolidesse. Meie eesmärk on, et neil oleks ka Eestis intellektuaalselt maailma tipptasemel õpivõimalused. Kuna paljudele neist võivad esimese kursuse ained olla juba tuttavad, siis pakume neile lisavõimalusi teaduses, ettevõtlusõppes või teiste noorte õpetamisel,“ lisas Valk.

Programmi saavad kandideerida noored, kes asuvad 2019. aastal Tartu Ülikooli õppima ning on osalenud gümnaasiumi jooksul olümpiaadide lõppvoorudes või rahvusvahelistel olümpiaadidel või saanud Tartu Ülikooli kandideerides akadeemilise testi eest vähemalt 80 punkti.

Juba esimesel kursusel saavad noored tavaliste õppeainete kõrval osaleda näiteks teadus- või ettevõtlusprojektides või omandada õpetamisoskusi ja luua ise teaduse huviring.

Programmi kolm kõige silmapaistvamat noort saavad kolmeks aastaks Tartu Ülikooli Sihtasutuse stipendiumi 220 eurot kuus ning üle 2000 euro suuruse õpirändetoetuse.

Programmis osalemise avaldusi ja stipendiumitaotlusi saab esitada 20. juunist 25. juulini 2019 teaduskooli kodulehel. Programmi pääsejad selguvad 15. augustil.

Programmi „Talendid Tartusse!“ koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool.

Allikas: TÜ pressiteade