Tartu Ülikool on Kantar Emori uuringu andmetel konkurentsitult Eesti kõige mainekam kõrgkool


Avaldaja:Madli Leikop03. Juuli 2019

Tänavu mais 15–74-aastaste Eesti elanike seas korraldatud Kantar Emori uuringust selgus, et igas vanuses elanikud peavad riigi mainekaimaks kõrgkooliks endiselt Tartu Ülikooli.

Ühtlasi on see eestimaalaste jaoks ülekaalukalt kõige meeldivam kultuuri- ja haridusvaldkonna bränd.

Rahvusülikoolina sajandat aastapäeva tähistava Tartu Ülikooli maine on alates 2009. aastast paranenud 16 protsendipunkti võrra. Uuringus osalenud rohkem kui 1200 inimesest hindab 87% Eesti kõrgkoolidest kõige kõrgemalt just Tartu Ülikooli.

Samuti mainib üheksa inimest kümnest Tartu Ülikooli spontaanselt kõige sagedamini. Alates 2013. aastast, mil uuringus küsiti ülikoolide spontaanse tuntuse küsimust esimest korda, on Tartu Ülikooli tuntus kasvanud 11 protsendipunkti võrra. 

Keskmisest rohkem peavad Tartu Ülikooli mainekaks kõrgharidusega ja kõrgema sissetulekuga elanikud, juhid ja tippspetsialistid. Vastustest ilmneb, et Tartu Ülikooli maine tugevuse tagavad eelkõige kõrgetasemeline haridus ja teadus ning lõpudiplomi suur väärtus tööturul. Lisaks peavad vastajad Tartu Ülikooli usaldusväärseks seepärast, et seal pakutav haridus vastab nende ootustele.

Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu sõnul on suur au olla Eestis esimene, kuid see pole põhjus loorberitele puhkama jääda. „Tartu Ülikooli konkurendid on tippülikoolid üle maailma, kellega võistleme nii parimate üliõpilaste kui ka õppejõudude pärast,“ kommenteeris Valk ja lisas, et rahvusvaheline tugevus on ka ainus tee, et olla Eesti parimate gümnaasiumilõpetajate jaoks atraktiivne valik. „Sel aastal pakume esimest korda kõige tublimatele sisseastujatele eriprogrammi „Talendid Tartusse!“. On tähtis, et andekad noored valiksid oma esimeseks ülikooliks just Eesti ülikooli. See aitab neil luua suhted ja annab aluse selleks, et siduda end pikaajaliselt Eestiga ka siis, kui hiljem käiakse õppimas mujal.“

Lisaks uuris Kantar Emor juba teist aastat Eesti elanike arvamust kultuuri- ja haridusvaldkonna brändide kohta. Siingi oli Tartu Ülikool 58 brändi hulgas ülekaalukalt eelistatuim: seda mainis meeldivaima brändina 61% vastajaist. Järgnesid juba suurema vahega Eesti Televisioon ja Eesti Rahvusringhääling.

Kantar Emori korraldatud ülikoolide maineuuringu eesmärk oli selgitada välja Eesti kõrgkoolide üldine mainepositsioon elanike seas.

Allikas: TÜ pressiteade