Eestile olulised teadustaristud said kaante vahele


Avaldaja:Madli Leikop04. Juuli 2019

Kategooriad:Uudiskirjandus

Eesti Teadusagentuur andis välja trükise „Eesti teadustaristu teekaart 2019“, mis annab ülevaate lähiaastatel Eestile olulistest ja suure mõjuga mahukatest teadustaristutest.

Teekaardi teadustaristute uuendatud nimekirja kiitis Vabariigi Valitsus heaks selle aasta veebruaris. Trükisest leiabki kõigi nii juba varem nimekirjas olnud kui sinna lisandunud teekaardi objektide lähemad kirjeldused teadusvaldkondade kaupa. 

„Teekaardi ettevalmistamine on meie jaoks üks keerulisemaid ja vastutusrikkamaid ülesandeid, sest teekaardis olevad objektid on Eesti teadusele pikaajalise mõjuga“, tõi esile teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel. 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps toob eessõnas välja, et teekaart on värav mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa teadusmaailma: „Tipptasemel teaduse tegemine nõuab juurdepääsu väga mitmekesistele uurimiskeskkondadele. Tänapäeval ei piisa sobivate tingimuste loomisest Eestis, vaja on eelkõige rahvusvahelist koostööd.“ 

Teadustaristu komisjoni esimees Kristjan Haller kirjeldab oma eessõnas lähemalt mullu käivitunud teekaardi uuendamise protsessi. „Kokkuvõtvalt on meeldiv tõdeda, et teekaardi kaheksa-aastane tegevus ja sellele osaliselt toetuv teadustaristute lisarahastamine Euroopa Liidu tõukefondidest on andnud silmaga nähtavaid tulemusi, tõhustanud koostööd ning parandanud konkurentsivõimet nii teadus- kui majandusvallas, avanud Eestile uusi rahvusvahelisi tegutsemisvõimalusi,“ ütleb Haller. 

Teekaart on oluline sisend strateegilistele otsustele ja annab parema võimaluse arvestada riiklike prioriteetidega rahastamise otsustamisel. Selle loomise ettepaneku valmistas ette teadusagentuur.

Teekaarti täiendatakse kolme kuni nelja aasta järel. Praegune teekaart on järjekorras kolmas, eelmised koostati 2010. ja 2014. aastal. 

Teadustaristud on teadus- ja arendustegevuses kasutatavad vahendid ning nendega seotud tingimused, oskusteave, meetodid, materjalid, tegevused ja teenused.  

Trükis ilmus Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös ja selle veebiversiooni leiab siit

Allikas: Eesti Teadusagentuuri info

Haridus- ja Noorteamet