Eesti Maaülikool pikendas sisseastumisperioodi


Avaldaja:Madli Leikop18. Juuli 2019

5. augustil algab täiendav vastuvõtt valitud Eesti Maaülikooli eestikeelsetele õppekavadele, mis kuuluvad tehnika või põllumajanduse valdkonda ning millel on 1. augusti seisuga korralisest konkursist täitmata jäänud õppekohti.

Kandideerima on oodatud nii äsja keskhariduse omandanud gümnaasiumi- ja kutsekoolilõpetajad kui edasiõppevõimalusi otsivad täiskasvanud õppijad. 

Bakalaureuseõppes toimub vastuvõtt kuuele õppekavale: aiandus, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, tehnika ja tehnoloogia (päevaõpe) ning vesiehitus ja veekaitse. 

„Kes on alles praegu hakanud edasiõppimise mõtteid mõlgutama, saab hea võimaluse omandada praktiline haridus valdkonnas, kus tööst puudu ei tule,“ rääkis õppeosakonna peaspetsialist Eda Aitsen. 

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul. Tehnikavaldkonna õppekavadele sisseastumiseks võib olla vajalik 19. augustil kell 10.00 toimuv vastuvõtukatse matemaatikas, kui ei ole sooritatud laia matemaatika riigieksamit. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 19. augusti õhtul ning oma õppimatulek tuleb kandideerijatel kinnitada kahe päeva jooksul, hiljemalt 21. augustil. 

Magistriõppesse toimub täiendav vastuvõtt õppekavadele, millel on 1. augusti seisuga täitmata õppekohti. Avaldusi saab kohtade olemasolul esitada 5.–25. august. Vastuvõtutingimused on samad nagu korralise vastuvõtu puhul. Kui kandidaat peab sooritama vastuvõtukatse, siis toimub see 26. augustil kell 13.00. Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse 26. augusti õhtul, õppimatulek tuleb kinnitada kahe päeva jooksul. 

Allikas: Eesti Maaülikooli pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: