Euroakadeemia jääb õppe õigusest ilma


Avaldaja:Madli Leikop25. Juuli 2019

Valitsuse tänase otsuse kohaselt jääb Euroakadeemia õppe õigusest ilma.

Haridus- ja Teadusministeerium tegi vastava ettepaneku valitsusele pärast riiklikku järelevalvet, mille tulemused osutavad tõsistele ja pikka aega süvenenud probleemidele õppetöö läbiviimises, kõrgkooli juhtimises ja jätkusuutlikkuses.

Euroakadeemia õppe õigused tunnistatakse kehtetuks alates 31. augustist 2020. Tänavu sügisel algava õppeaasta jooksul on võimalik enamusel praegustest üliõpilastest kõrgkool lõpetada.

Euroakadeemias õpib praegu 280 üliõpilast, neist 46 esimesel kursusel. Esmakursuslastele, kes ei jõua oma õpinguid järgmise õppeaasta lõpuks lõpetada, leiab Euroakadeemia koostöös ministeeriumiga võimalused õpingute jätkamiseks teistes kõrgkoolides või korraldab õppetöö tihendatud graafiku alusel, mis võimaldaks neil siiski õpingud lõpetada.

Möödunud aasta augustis otsustas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu mitte akrediteerida Euroakadeemiat. Ministeerium algatas seejärel riikliku järelevalve, et koguda täiendavat infot.

Veel muudatusi kõrgkoolide õppe õigustes

Täna valitsuses heaks kiidetud Kõrgharidusstandardi lisaga muudetakse õppe läbiviimise õigusi ka seoses riigi kahe rakenduskõrgkooli ümberkorraldamisega. Alates 1. septembrist 2019 antakse Tallinna Tehnikakõrgkoolile üle senised Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli õppe õigused rakenduskõrgharidusõppes ärinduse ja halduse ning sotsiaalteenuste õppekavagruppides.

Seoses riigi rakenduskõrgkooli Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused nimemuutusega asendatakse eelnõus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste nimi Kaitseväe Akadeemia nimega.

Kahele kõrgkoolile antakse kolmeks aastaks õppe läbiviimise õigus uuel õppekaval või uues õppekavagrupis. Tartu Tervishoiu Kõrgkool saab tervishoiu õppekavagrupis radiograafia (kiiritusravi) magistriõppekaval õppe läbiviimise õiguse. Tartu Ülikool saab sotsiaalteenuste õppekavagrupis bakalaureuseõppe läbiviimise õiguse.

Tähtajatu õppe läbiviimise õiguse saab Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuri ja ehituse õppekavagrupis bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õpe.

Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia ainult siis, kui valitsus on andnud selleks õiguse. Üks kord aastas nimetab valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul Kõrgharidusstandardi lisas õppekavagrupid, milles õppeasutustel on õigus õppekavasid avada ning akadeemilisi kraade ja diplomeid väljastada.

Allikas: HTMi pressiteade