Innove ja Archimedese struktuuritoetused viiakse 2020. a aprillis üle Riigi Tugiteenuste Keskusesse


Avaldaja:Madli Leikop02. August 2019

Kategooriad:Kasulik teada

Valitsus kiitis 1. augusti kabinetinõupidamisel heaks esialgse riigireformi tegevuskava aastateks 2019-2023.

Lähtuvalt kavatsusest ühendada toetuste jagamine Euroopa Liidu eelarveperioodiks 2021-2027 ühte asutusse ja luua Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste baasil Haridusamet, viiakse 1. aprillist 2020 Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK) üle SA Innove ja SA Archimedese struktuuritoetuste rakendusüksused.

Loe lähemalt Innove kodulehelt. 

Seoses SA Innove ja SA Archimedese toetuste rakendusüksuste funktsioonide ülevõtmisega 1. aprillist 2020 alustatakse sügisest koos RTK-ga töögrupiga, et valmistada ette sujuv protsess nii ületulevate töötajate, koostööpartnerite kui ka toetuse taotlejate jaoks.

Hetkel toetuse saajate jaoks midagi ei muutu. Kevadeni toimib vana töökorraldus ning toetuse taotlejatel ja rakendajatel pole vaja muret tunda, töö toimub sujuvalt edasi. Edasistest muudatustest informeeritakse osapooli jooksvalt.