Arvamusfestivalil arutatakse, kuidas muuta Eestis antavat haridust veelgi paremaks


Avaldaja:Madli Leikop09. August 2019

Arvamusfestivalil arutatakse haridusalal selle üle, mida on haridusvaldkonnas vaja võtta fookusesse ja mida teha, et aastal 2035 oleks tagatud Eesti riigi, kultuuri ja ühiskonna jätkusuutlikkus.

Kokku toimub kaheksa erinevat arutelu. Arutelu ala eestvedaja rollis on Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ning sisuloojad SA Innove Rajaleidja, SA Kutsekoda, Mainori Kõrgkool, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus, DD Stratlab, ELAL, MLA Viimsi lasteaiad ja mitmed teised haridusega seotud partnerite ja organisatsioonide esindajad

Haridusala arutelud lähtuvad ideest, et haridussüsteemi on vaja pidevalt arendada, sest just haridus on Eesti jätkusuutlikkuse tagajaks. Arutelud keskenduvad sellele, milline siht tuleks võtta, mida tuleks õppida, mida saame pakkuda ja kuidas kohaneda muutuva maailmaga. Eksperte, ametnike, poliitikuid ja haridustöötajaid kokku toov haridusala arutelude tulemusi kasutatakse Eesti haridus- ja teadusstrateegia „Tark ja Tegus Eesti 2035“ loomisel.

Ajakava:

Reedel, 9.08 kell 12.00 toimub arutelu „Kes päriselt õpetab – õpetaja või influencer?“, mis keskendub muutunud noorte eeskujudele ning uurib, kuidas suunamudijad ise oma rolli noorte kujundamisel tajuvad. 

Reedel, 9.08 kell 14.00 on arutelu „Meie noored on maailma tipus loodus- ja täppisteadustes, kuid inseneride järelkasv puudub“, mille käigus vahetatakse mõtteid selle üle, kuhu kaob noorte huvi tehniliste erialade vastu ning kuidas selle väljakutsega hakkama saada. 

Reedel, 9.08 kell 16.00 toimub arutelu „Logopeediga ja logopeedita. Lahendused, mis leevendavad tugispetsialistide puudust“, kus tutvustatakse olemasolevaid ideid ning luuakse ühiselt praktiline lahenduste kava, mis võiks aidata kõiki Eesti haridusasutusi ja omavalitsusi, keda tugispetsialistide puudus kimbutab. Arutelul osaleb ka minister Mailis Reps. 

Reedel, 9.08 kell 18.00 on arutelu „Tuleviku lasteaed – mõtteviisist algab muutus“, kus tuleb juttu lasteaedade muutuvast rollist, ühiskonna ootustest lasteaedadele ning sellest, kuidas parandada koolieelikute sotsiaalset koolivalmidust. Arutelul osaleb minister Mailis Reps. 

Laupäeval, 10.08 kell 12.00 toimub arutelu „Mina, õpetajaks?!“, mis keskendub õpetajaametiga seotud väljakutsetele ning koos endiste ja praeguste õpetajatega diskuteeritakse selle üle, miks koolilõpetajad meelsasti õpetajaks ei õpi ning kuidas leevendada õpetajate puudust. 

Laupäeval, 10.08 kell 14.00 on arutelu „Kes võttis õpetajatelt autoriteedi?“, mille fookus on õpetajate õigustel. Osaleb minister Mailis Reps. 

Laupäeval, 10.08 kell 16.00 toimub arutelu „Tuleviku kõrgharidus“, mille keskmes on küsimused, millised trendid kujundavad hariduselu tulevikus – elukestev õpe, töökohapõhine õpe, e-õpe või erineva koormusega õpe. Kõne alla tulevad ka tulevikutöö uued vormid, mis vajavad teistsugust ettevalmistust. Osaleb minister Mailis Reps. 

Laupäeval, 10.08 kell 18.00 on arutelu „Hea haridus on luksus“, kus võetakse luubi alla väikesed, suured ja kodulähedased koolid ning otsitakse lahendusi, kes ja kuidas peaks hariduskvaliteeti panustama. 

Aruteludest tehakse otseülekandeid helis, pildis ja sõnas Huvitava Kooli Facebookis ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Facebookis ja Twitteris. Haridusala kohta leiab lisainfot ürituse lehelt.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: