Teaduse populariseerijad võtavad luubi alla oma tegevuse kvaliteedi ja selle hindamise


Avaldaja:Madli Leikop21. August 2019

22. ja 23. augustil kogunevad teaduse populariseerijad Narva-Jõesuul kuuendasse http://miks.ee suvekooli, kus seekord on fookuses teaduse populariseerimise kvaliteet.

Suvekoolis uuritakse lähemalt, mis on kvaliteet teaduse populariseerimisel, milliseid kvaliteedi hindamise süsteeme on Eestis juba olemas ja mida neist on võimalik kasutusele võtta.

„Teaduse populariseerimisega tegeleb suur hulk väga erisuguseid organisatsioone, kelle tegevused varieeruvad mitmetes tahkudes – näiteks väikekoolis tegutsevast loodusringist kuni igas vanuses huvilistele mõeldud AHHAA teaduskeskuseni. Valdkonna mitmekülgsusest ongi omakorda tõusetunud küsimus, mis tuleks võtta tegevuste hindamisel aluseks – kas näiteks osalejate rahulolu või tegevuse populaarsus – ning kas on võimalik  määratleda objektiivsed hindamiskriteeriumid. Seega otsibki tänavune populariseerijate mõttevahetus vastuseid just kvaliteediga seotud küsimustele,“ selgitas Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna juhataja Terje Tuisk. 

Suvekooli korraldab Eesti Teadusagentuur ja seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond TeaMe+ programmi kaudu.

Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade