Minister Mailis Reps avab täna Virumaal kaks kooli ja kuulutab välja koolirahu


Avaldaja:Madli Leikop01. September 2019

Tänasel tarkusepäeval avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps renoveeritud põhikoolihoone Aseris ja uue riigigümnaasiumi Kohtla-Järvel ning kuulutab Narva linnuses välja koolirahu.

Minister Mailis Repsi sõnul teeb suurt rõõmu, et uusi kaasajastatud õppekeskkonnaga koole tuleb üha juurde. „Nüüd saavad Aseri lapsed hakata õppima ja õpetajad õpetama senisest märksa paremates tingimustes,“ ütles minister. „Nüüdisaegne kool on eelduseks kvaliteetse hariduse pakkumisele.“

Kohtla-Järve Gümnaasiumi silmas pidades märkis minister, et uue kooli avamine on haridus- ja kultuurisündmus ja mitte ainult paikkondlikus plaanis, vaid üleriigiliselt. „Oleme olnud hariduse usku juba mitu sajandit ning usume, et hariduses peitub hakkamasaamise ja õnnelikkuse võti,“ ütles minister Mailis Reps. „Kohtla-Järve riigigümnaasium on eriline ambitsiooni poolest pürgida keskuseks kogu piirkonna elu arendamisel. Rõõmu teeb see, et kool on kutsunud õpetajaid tööle üle Eesti ning õpilased kaasati aktiivselt juba kooli rajamisse.“

Koolirahu kindlustamine on minister Mailis Repsi sõnul üks neist teemadest, mis uuel õppeaastal erilist tähelepanu saab. „Igal aastal kuulutame välja koolirahu, et uuendada lubadust: me hoolime üksteisest ja hoolitseme üksteise eest. Kool peab olema koht, kus valitseb sõbralik ja toetav meeleolu ning kus ei ole kohta kiusul ja vägivallal. Soovin väga, et uus kooliaasta olekski t e g e l i k u l t, olekski p ä r i s e l t koolirahule pühendatud!“ ütles minister ja kutsus kõiki üles märkama ja ennetama kiusamiskäitumist.

Taustainfo
Uuel õppeaastal saavad nüüdisaegsetes tingimustes õppetööd alustada põhikoolid Aseris, Jõgeval, Paides, Juurus, Viljandis, Tabiveres, Põlvas ja Tartus. Kokku on riik toetanud põhikoolide taristu meetmest 34 koolihoone korrastamist. 

Uues Kohtla-Järve Gümnaasiumis on 300 õppekohta. Kool hakkab pakkuma vene emakeelega õpilastele eesti keele süvaõpet. Lisaks pakutakse õppemooduleid inseneeria, digisüsteemide, reaal- ja loodusteaduste, etenduskunstide ning meedia ja kommunikatsiooni valdkonnas. Eestis tegutseb nüüd kokku 16 riigigümnaasiumi. 

Koolirahu tseremoonia on iga-aastaseks meeldetuletuseks, et meeldiva ja turvalise koolikeskkonna loomisega peab tegelema aastaringselt. Koolirahu on sõlmitud Lastekaitse Liidu eestvedamisel juba 20 aastat. 

Riik toetab koolirahu kindlustamiseks turvalisuse- ja väärtuskesksete programmide levikut haridusasutustesse. Ministeerium suurendas partneritele eraldatavaid toetust: tänavu ja järgmisel aastal on toetussumma üle poole miljoni euro. Erilise tähelepanu all on vene õppekeelega koolid ja kutseõppeasutused. Koos partneritega on välja töötatud kiusamisvaba haridustee kontseptsioon, mida nüüd uuendatakse. 

Allikas: HTMi pressiteade.