Õpetajad ja tugispetsialistid saavad kandideerida haridusstipendiumile


Avaldaja:Madli Leikop09. September 2019

Eesti üldhariduskoolide, kutsekoolide ja lasteaedade õpetajad ning tugispetsialistid saavad 15. oktoobrini kandideerida haridusstipendiumile, mis annab võimaluse võtta vaba semester enesetäiendamiseks ja valdkonna arengu ergutamiseks.

Stipendiumi suurus on kuni 11 000 eurot ja seda saab kasutada kuue kuu jooksul.

„Haridusstipendiumiga tunnustame meie suurepäraseid kogenud õpetajaid ja tugispetsialiste. Ütleme sellega aitäh tehtud töö eest ning pakume võimalust pühendada pool aastat iseenda ja oma valdkonna arendamisele,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ta märkis, et on suur rõõm näha, kui sisukalt ja mitmekülgselt on senised stipendiaadid oma vaba semestrit kasutanud.

Õpetajad ja tugispetsialistid saavad stipendiumi toel vaba semestri, mida kasutada näiteks õppetöös ja praktikal osalemiseks, koostööks ülikooliga, enesetäiendamiseks välisriigis, õppematerjalide väljatöötamiseks või tööks hariduspoliitika kujundamisel.

 Mullu esimest korda välja antud stipendiumi said Kuressaare Ametikooli disaini õppesuuna õpetaja Merit Karise, Luunja Midrimaa lasteaia logopeed- eripedagoog  Kristel Lempu ja Tallinna Prantsuse Lütseumi inglise keele õpetaja Merike Saar.

Mitmekülgsed kasutusvõimalused

„Haridusstipendium andis suurepärase võimaluse esitada endale väljakutse ja teha midagi argirutiinist erinevat,“ rääkis Lempu. Stipendium andis võimaluse keskenduda sellele, mida ta varem on teinud igapäevatöö kõrvalt, näiteks kirjutada lastele lugemise õppematerjale. „Kirjutasin lasteraamatuid ja noortenäidendi, käisin kolleegi juures praktikal, lugesin palju, õppisin digipliiatsiga joonistama, reisisin, kogusin inspiratsiooni, jõudu, tervist, päikest ja sõpru. Ja kirjutasin iga päev üles kõik, mida ma tegin. Ikka selleks, et elu aeg auga mäletada, kuidas kasutasin ära mulle osaks saanud võimalust.“

„Tänu haridusstipendiumile sain pool aastat keskenduda uuringutele, mille eesmärk on pakkuda õpetajatele võimalusi tõenduspõhiselt oma tööd analüüsida,“ sõnas Saar. Ta arendas ja katsetas tööriistu, mille abil õpetajad ise oma tunni kohta teavet saavad koguda, näiteks salvestada tunnitegevuste logi või küsida õpilaste tagasisidet.

„Võrreldes kogutud andmeid õppijate edasijõudmisega aines, saab õpetaja hinnata oma õpetamisstrateegiate tõhusust ja sobivust ning vajadusel planeerida muudatusi. Samuti aitab andmete kogumine ja analüüsimine uuenduslikel õpetajatel võrrelda uute õpetamismeetodite vastavust seatud eesmärkidele,“ selgitas ta. „Vaba graafik andis mulle võimaluse uurimusele keskenduda ning kohtuda paljude õpetajatega üle vabariigi,“ lisas Saar.

Aastas antakse välja kuni viis stipendiumi.

Stipendiumi määramisel võetakse eelkõige aluseks haridusvaldkonna prioriteedid, varasem töökäik ja valmisolek end arendada ning stipendiumi toel loodava rakendatavus haridussüsteemis. Haridusvaldkonna prioriteetseteks teemadeks on sel aastal kinnitatud õpikäsitus ja selle muutumise toetamine, kaasava hariduse rakendamine ning digipedagoogika rakendamine.

Stipendiumile saavad kandideerida õpetajad ja tugispetsialistid, kel on erialane kvalifikatsioon ja kes on töötanud oma ametikohal vähemalt viis aastat.

Lisainfo ja taotlusvorm: https://www.hm.ee/et/uudised/konkursid-ja-preemiad

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet