Konkurss “Ventspils IT callenge 2019” ootab osalema õpilasi Lätist, Leedust, Eestist ja Soomest


Avaldaja:Madli Leikop13. September 2019

Taas on toimumas konkurss “Ventspils IT challenge”. Ventspilsi Digikeskus ja Ventspilsi linn ootavad Läti, Leedu, Eesti ja Soome õpilasi oma võimed proovile panema tehnoloogiliste oskuste looval rakendamisel.

Õpilased ja õpetajad on oodatud oma võistkondadega osalema; registreeruge ja asuge ülesandeid lahendama! Konkursi osavõtuankeedi, ülesanded ja eeskirja leiate konkursi koduleheküljelt http://www.ventspilsitc.com
 
4.-12. klasside õpilastele mõledud konkurss toimub kahes voorus. Kaugvoor toimub 2. septembrist kuni 11. oktoobrini, kaugvooru ajal peavad võistkonnad lahendama korraldajate poolt välja töötatud ülesanded ning esitama lahendused. Finaalvoor toimub 13. novembrist kuni 15. novembrini Ventspilsis. Finaalvoorus demonstreerivad õpilased oma oskusi mitmesuguste probleemolukordade lahendamisel ja loovtehnoloogia kasutamisel.  
 
Konkursist osavõtjad jaotatakse nelja vanusegruppi, igal grupil on oma konkursiteema ja vastavad ülesanded. Ülesanded on välja töötatud koos IT-valdkonna spetsialistidega, kes osalevad samuti konkursitööde hindamises. 
 
IT chalange 2019_EST.jpg
 
B-vanusegrupi ülesanne on koostatud koos Accenture Latviaga. Õpilased esitavad oma nägemuse, kuidas digitaliseerida ja huvitavalt kujundada nelinurga ümbermõõdu ja pindala arvutamist puudutavat õppematerjali.
C-vanusegrupi ülesandes pakuvad Accenture Latvija esindajad õpilastele võimaluse välja töötada mobiiliaplikatsioon, mis võimaldaks kavandada mitmesuguseid klassiüritusi, jagada ülesandeid ning aidata kaasa klassi ühtekuuluvustunde tõstmisele.
D-vanusegrupi ülesanne on välja töötatud koos Läti Mänguloojate Assotsiatsiooniga. Õpilased tutvuvad mänguloomise põhialustega, demonstreerivad oma asjakohast võimekust ja nägemust huvitava nüüdisaegse arvutimängu loomisel.
 
Parimad võistkonnad kutsutakse Ventspilsi, finaalvooru pääsenud võistkondadele hüvitatakse transport, ööbimine, toitlustamine, lisaks ootab lõõgastusprogramm ja Ventspilsi linna tutvustatavad ekskursioonid.
 
Konkursi finaalvoor toimub kolme päeva jooksul (13. novembrist 15. novembrini), õpilastest ja õpetajatest koosnevad võistkonnad võistlevad 12 000 euro suuruse auhinnafondi nimel. Õpetajaid ootavad elamusrohked päevad, mis sisaldavad üllatusi, konkursse, auhindu. 
 
Konkursi eduka toimumise tagavad meie koostööpartnerid ja sõbrad: Ventspilsi Kõrgkool, Ventspilsi linna Haridusvalitsus, Ventspilsi Loomemaja, kontserdisaal “Latvija”, Network of Innovative Informal Education for Youth (INPUT), Information Technology Foundation for Education (HITSA), MTÜ Nuti-Võlur.
Konkursi läbiviimist toetavad Läti Informatsiooni- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Assotsiatsioon, Kool 2030, Noorte Rahvusvaheliste Programmide Sihtasutus," Noored kooli!" Lätis, eTwinning.
 
Konkursiülesannete loomist toetavad IT Haridusfond Start(IT), Accenture Latvija ja  Läti Mänguloojate Assotsiatsioon. 
 
Huvilised leiavad konkursi kohta teavet aadressil http://www.ventspilsitc.com.
 
Allikas: korraldajate info. Foto: Unsplash, AbsolutVision.
Haridus- ja Noorteamet