Archimedese õpirände sügiskampaania keskendub väljakutsetele


Avaldaja:Madli Leikop17. September 2019

Raha, pere, töö ja keel - need on suurimad väljakutsed noortele, kes soovivad minna õppima välismaale.

Nendele teemadele keskendubki Archimedese õpirände kampaania, mis algas sellel nädalal ja kestab kuni oktoobri alguseni.

Sihtasutus Archimdese Erasmus+ kõrghariduse programmijuhi Annela Hendriksoni sõnul on kampaania eesmärk tõsta teadlikkust erinevatest õpirände programmidest, mille kaudu saab välismaale õppima või praktikale minna. Lisaks pööratakse tähelepanu kartustele, mis võiks noort otsustamisel heidutada.

„Tahame anda üliõpilastele teada, et õpiränne on investeering endasse ja eneseületamine on esimene samm enneolematu kogemuse saamiseks. Hirmud, mis ei ole tegelikult põhjendatud, võivad võitu saada entusiastlikust ideest minna välismaale õppima või praktikale. Eesmärk on see, et elu muutev kogemus ei jääks ühegi kõhkluse taha kinni!“ ütles Hendrikson.

Ta lisas, et Archimedes on õpirände temaatikat juba mitmendat aastat järjest fookuses hoidnud, tuues esile edukate õpirändurite kogemusi ja emotsioone. Kampaania sihtgrupiks on eelkõige üliõpilased, aga ka nende lähedased, tööandjad ja laiem üldsus tervikuna.

„Eesti tudengid on näiteks üliõpilaste erialase tööhõive poolest Euroopas esimesed – 56 protsenti Eesti üliõpilastest käib õpingute kõrvalt tööl. Just lühiajaline õpiränne on see, mida sellisel juhul soovitame kaaluda. Selle eripära tõttu on oluline kaasata infovälja ka tööandjad, et nad teaksid, mil moel õpiränne nende töötajaid arendab – kui lubad töötaja lühikeseks ajaks õpirändesse, saad ta pärast targemana tagasi,“ ütles Erasmus+ kõrghariduse programmijuht.

Maailma ühe kuulsaima haridusprogrammi Erasmus+ statistika näitab, et Eesti on õpirände sihtkohana atraktiivne, sest järjest enam üliõpilasi otsustab oma vahetusõpinguid teha just Eestis. Kampaania üks oodatavaid tulemusi on väljaminevate üliõpilaste arvu kasvatamine, mis viimastel aastatel on olnud languses. 

97 protsenti välismaal käinud noortest on oma õpirände kogemusega väga rahul. 92 protsenti õpiränduritest raporteerivad, et õpirände tulemusel on paranenud nende oskused üldiselt ning 96 protsenti väidab, et paranenud on nende keeleoskus.  

Kampaaniaga saab tutvuda veebiaadressil http://www.archimedes.ee/opiranne.

Allikas: SA Archimedese info

Haridus- ja Noorteamet