Analüüs: tehnikaharidus toob suurema sissetuleku


Avaldaja:Madli Leikop14. Oktoober 2019

Haridus- ja Teadusministeeriumi värske analüüs „Edukus tööturul“ näitab, et tehnilist laadi haridus tagab suurema sissetuleku.

Kõrgemat palka teenivad kõrgharidusõppes IKT, transpordi- ja turvateenuste ning tehnikaalade lõpetanud. Kutseharidusõppe puhul on suurem sissetulek turvateenuste, kalanduse, metsanduse ja tehnikaalade lõpetanutel. Töötamise valdkonda vaadeldi tänavuses analüüsis sissetuleku ja tööhõive määra kõrval esimest korda.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et teadmine, millises valdkonnas noored spetsialistid tööle asuvad, annab võimaluse tulevikus veelgi enam arvestada tööandjate tagasisidega lõpetajate oskustele. „Mida parema ettevalmistusega suunduvad koolilõpetajad tööle, seda rohkem võidavad sellest kõik osapooled, nii töötaja, tööandja kui riik,“ ütles Reps.

Töö ja õpitu on kõige rohkem seotud IKT, turvateenuste, tervise ja hariduse õppesuuna lõpetanutel. Näiteks kõrghariduseõppe hariduse suuna lõpetanutest töötab 75% vastaval tegevusalal, terviseõppesuuna lõpetanutest 76% tervishoiu valdkonnas ning 86% turvateenuste lõpetanutest avaliku halduse ja riigikaitse vallas.

Keskhariduse omandanute edasised haridusvalikud on üsna erinevad. Kui üldkeskhariduse omandanud jätkavad haridusteed, siis kutsekeskhariduse saanud inimesed siirduvad pigem tööle. Kutsekeskhariduse omandanutest on tööga hõivatud 73% ning neist vaid 11% kombineerib omavahel õpinguid ja töötamist. Üldkeskhariduse lõpetanutest töötab 63%, ent õpinguid ja töötamist kombineerib 39%.

Kutse- ja üldkeskharidusõppe lõpetanute palgad ühtlustuvad aja jooksul. Kuus aastat pärast lõpetamist on üldkeskharidusega piirdunud inimeste palk keskmiselt 987 eurot, kutsekeskharidusega inimestel aga 996 eurot. Tööturul läheb palga mõttes paremini neil keskharidusega inimestel, kes on hiljem veel formaalhariduses oskusi ja teadmisi juurde saanud.

Eesti tööturule jääb lõpetamise järel ligi veerand välisüliõpilastest. Nende seas on kõige enam ärinduse ja halduse, sotsiaal- ja käitumisteaduste ning tehniliste erialade lõpetajaid.

Analüüs „Edukus tööturul“ koos andmetabelitega.

Allikas: HTMi info

Haridus- ja Noorteamet