Ilmus artiklikogumik „Kvaliteetsem teadushuviharidus“


Avaldaja:Madli Leikop24. Oktoober 2019

Homme, 25. oktoobril algusega kell 13.30 toimub Tallinnas Radisson Park Inn hotellis artiklikogumiku „Kvaliteetsem teadushuviharidus“ esitlus.

Uurimis- ja loovtöö koordinaatorite sügisseminari raames toimuvale esitlusele on oodatud üldhariduskoolide ja huvikoolide huviringide juhendajad, huvijuhid, õpetajad ja kõik huvilised, kes on seotud loodus- ja tehnikavaldkonna huviharidusega ning tahavad kaasa aidata selle edendamisele.

Trükisoe kogumik on järg 2015. aastal ilmunud raamatule „Arenev teadushuviharidus. Õpime kogemustest“. Sel korral on kaasatud 11 eksperti, kes on oma teemat käsitlenud teadushuvihariduse vaatenurgast, toetudes asjakohastele teadusuuringutele, lisanud mõtlemisülesandeid, näidislugusid ja juhtumikirjeldusi.

Loe lähemalt Eesti Teadusagentuuri kodulehelt. 

Haridus- ja Noorteamet