Kõrghariduse diplomite tunnustamine Balti ja Beneluxi riikide vahel muutub lihtsamaks


Avaldaja:Madli Leikop12. November 2019

8. novembril allkirjastati Brüsselis Baltimaade ja Beneluxi riikide vahel kavatsuste deklaratsioon kõrghariduse kvalifikatsioonide vastastikuseks automaatseks tunnustamiseks.

Tulevikus lihtsustab see oluliselt Belgias, Hollandis või Luksemburgis omandatud kõrgharidusega inimestel edasiõppimist või tööle asumist Eestis ning vastupidi.  

„Juba praegu tunnustavad Balti riigid üksteise kõrghariduse lõpudiplomeid automaatselt, täna allkirjastatud kavatsuste deklaratsioon laiendab seda võimalust Beneluxi riikidele,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. „Vastastikune automaatne tunnustamine puudutab nii bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe, magistriõppe kui ka doktoriõppe diplomeid.“

Sõlmitud kavatsuste deklaratsioon on samm edasi riikidevahelise lepingu ettevalmistamisel. Leping on plaanis sõlmida selliselt, et tulevikus saavad sellega liituda ka teised riigid, kes kasutavad Euroopa Kvalifikatsiooniraamistikku.

Eesti, Läti ja Leedu vahel kehtib sarnane leping käesoleva aasta algusest. Ühes Balti riigis omandatud kvalifikatsiooniga saab asuda õppima või tööle teises Balti riigis ilma diplomi hindamisprotsessi läbimata.

Allikas: HTMi pressiteade

Haridus- ja Noorteamet