Rahvusvaheline üliõpilaskonverents analüüsis olulisi teemasid tervishoius


Avaldaja:Madli Leikop22. November 2019

Laste mänguväljakute puhtus, HIV patsientide rahulolu õendushooldusega, alkoholi piirikaubanduse mõju eestlaste alkoholi tarbimise harjumustele - need on mõned teemad uurimustest, mille tulemusi tutvustasid üliõpilased 21. novembril Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis toimunud rahvusvahelisel konverentsil.

Rahvusvahelise üliõpilaskonverentsi „Tervis meie kätes“ peakorraldaja Anna-Liisa Tamm tõdes, et konverentsil kanti ette väga olulisi uurimusi erinevate tervishoiuvaldkondade esindajatelt. Ta lisas, et rohkelt oli ettekandeid nutiseadmete seostest ülekaalulisuse ja vaimse tervisega, need teemad pakuvad huvi paljudele spetsialistidele sõltumata riigist. Mitmes uurimistöös pööratakse tähelepanu ka valuravile ja kasvajatele.
  
„Konverentsi tugevuseks pean ma nii paljude erinevate tervishoiuspetsialistide osalust -  ettekandeid teevad nii tulevased õed, ämmaemandad, füsioterapeudid, arstid, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud, massöörid ja mitmete teiste valdkondade esindajad,“ sõnas Tamm. Ta lisas, et võrreldes 2017. aastal peetud esimese üliõpilaskonverentsiga on  suurenenud ettekannete arv ja osalevate üliõpilaste uuringud on muutunud sisulisemaks.
  
Rahvusvahelisel üliõpilaskonverentsil „Tervis meie kätes“ oli ligi paarsada osalejat 15st riigist. 

Allikas: Tartu Tervishoiu Kõrgkooli info. 

Haridus- ja Noorteamet