Sajad uurivad praktikud kogunevad Tartusse haridusteaduslikule konverentsile


Avaldaja:Madli Leikop28. November 2019

27.–29. novembrini korraldab EAPRIL (European Association of Practitioner Research for Improved Learning) koos Tartu Ülikooliga konverentsi „Meaningful Learning in Different Settings“.

Üritusel räägitakse, kuidas elukestev õpe on muutnud nii õppimise eesmärke kui ka protsessi. Konverentsi arvukates töötubades ja seminarides osaleb ligi 500 uurivat praktikut ja hariduseksperti.

Konverentsil on kolm peaesinejat. Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen keskendub oma ettekandes õpetaja agentsusele kui tegutsemise kvaliteedile teatud keskkonnatingimustes. Täpsemalt arutleb Leijen selle üle, miks ja kuidas tuleks õpetajaid nende töökeskkonnas toetada. Professor Jean Murray Ida-Londoni Ülikoolist räägib praktikatel põhinevast teadustööst mineviku- ja tulevikuvaadete taustal. Kolmas peaesineja professor David Gijbels Antwerpeni Ülikoolist mõtestab praegusaegse õppimise olemust, tutvustades täpsemalt tagasiside võimalusi, mis aitaksid meil kriitiliselt ja tähendusrikkalt õppida.

Kolme päeva jooksul käsitletakse seminaridel, töötubades ja posterettekannetes õppimise ja õpetamise eri vorme ja keskkondi lasteaiast kõrgkoolini ning teemasid matemaatikast muusikani.

Konverentsi peakorraldaja Eestis on Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja professor Margus Pedaste, kes tunneb heameelt, et nii suur hulk õppimist südameasjaks pidavaid teadlasi ja praktikuid koguneb just Tartus. „On suur rõõm tervitada meie ülikoolilinnas ligi 500 külalist, kellega saame sügavuti arutleda tähendusliku õppimise üle. Peame lähtuma kompetentsidest, võtma aega pikaajaliste eesmärkide läbimõtlemiseks ning oskama hinnata igas olukorras peituvaid võimalusi ja takistusi. Konverents on hea algatus selleks, et Eesti haridusteadlaste tulemuslik töö oleks maailmas veelgi paremini nähtav ja meie kolleegid saaksid rohkem aimu mujal toimuvast,“ ütles Pedaste.

EAPRIL.jpg

EAPRIL on 2009. aastal asutatud rahvusvaheline organisatsioon, mille siht on tuua kokku haridusvaldkonna teoreetikud ja praktikud. Selleks korraldatakse konverentse, seminare ja õppereise, toimub infovahetus teemagruppides (nt IKT hariduses, õpetajaharidus, hindamine, haridusjuhtimine jt) ning avaldatakse infokirja ja blogi.

Allikas: TÜ pressiteade.