Uuring: kutseõppeasutuste töötajad hindavad rahvusvahelistumist kõrgelt


Avaldaja:Madli Leikop28. November 2019

Viies Euroopa riigis läbi viidud küsitlus näitab, et kutseõppeasutuste õpetajate ja töötajate hulgas on tugev toetus rahvusvahelistumisele.

„Erasmus+ projekti tegevuste raames soovisime teada, mida kutsekoolide õpetajad ja teised töötajad arvavad rahvusvahelistumisest ja oma rollist selles,“ rääkis Ave Paaskivi Kuressaare Ametikoolist. „Ma ise olen väga seda usku, et kvaliteetset haridust ei saa tagada ilma olemata rahvusvaheline. Mul on hea meel, et küsitlus näitab, et mul on palju mõttekaaslasi.“

94% küsitlusele vastajaist leidsid, et rahvusvahelistumine on nende õppeasutustes tähtis. Küsitlus viidi läbi Eestis, Soomes, Itaalias, Hollandis ja Hispaanias. Kokku vastas online-küsitlusele 740 inimest.

Erasmus+ programmi poolt kaasrahastatud projekti „From a Rookie to an Expert“ (Kollanokast eksperdiks) eesmärgiks on motiveerida rohkem kutseõppeasutuste personali osalema rahvusvahelistumises nii oma koolis kui ka välisriikides. Kaheaastase projekti käigus luuakse töötajate rahvusvahelistumise karjäärimudel. Samuti luuakse õppematerjalid arendamaks sellealaseid oskusi ja kompetentse. Kuressaare Ametikool on üks projekti partneritest.

64% vastajaist märkis, et neil on olnud tööalaseid välislähetusi praeguses koolis töötades. 38% on lähetusi korraldanud kas endale, teistele töötajatele või õpilastele.

„Kuna 75% vastajaist ütles, et nad soovivad rahvusvahelistes tegevustes kaasa lüüa, siis tunneme oma projektipartneritega, et oleme õigel teel,“ rääkis Paaskivi. „Tahame inspireerida ka ülejäänud 25%.“

Eestis vastas küsitlusele 185 kutseõppeasutuste töötajat.

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.

Infograafik küsitlustulemustega: https://ametikool.ee/et/uudised/uuring-kutseoppeasutuste-tootajad-hindavad-rahvusvahelistumist-korgelt

Allikas: Kuressaare Ametikooli info.

Haridus- ja Noorteamet