"Õpime koos" uus saade tutvustab algatuse Huvitav Kool tegemisi


Avaldaja:Madli Leikop03. Detsember 2019

Haridus- ja teadusministeeriumi nõunik Pille Liblik tutvustab tulevikku vaatavat algatust ning selle nelja olulist ja mahukat valdkonda üldhariduses: kogukonna kaasamine, professionaalsed õpetajad, optimaalne õppekava ja toetav välishindamine.

Saatejuhid on klassiõpetajad Signe Varendi ja karin Tõevere. Saate sisust lähemalt: 

00:30 tutvustus, algatus Huvitav Kool ja Pille Liblik

5:54 Jaak Aaviksoo artikkel “Kas Eesti kool on huvitav?” väljakutse kogu rahvale

10:27 Huvitav Kool tutvustab koolielu ja annab võimaluse koolielus kaasa rääkida (k.a elukestva õppe strateegia)

13:57 Huvitava Kooli koostöö ülikoolidega, järgmise perioodi märksõna “heaolu”

19:08 tänapäeva õpilased on tulevased lapsevanemad

21:16 õpetaja professionaalsus ja aeg

24:20 koolipere kriitilise mõtlemise võimekus ehk iga kool valib oma suuna, olenevalt sellest, millist arengutõuget vajatakse

27:21 õppimist soodustav õppekeskkond, kas vajame uut algatust

28:47 sõnumite edastamise tarkus

30:36 Huvitava Kooli koostöö lapsevanematega, heade näidete jagamine

33:19 kas õpilasele on võimalik luua huvitavat kooli

35:03 uue haridusstrateegia tegevused nõuavad aega

40:56 Huvitav Kool väljaspool Eestit

42:57 Huvitav Kool aitab leida lahendusi ja ootab ideid 

44:28 õpetajate maine

46:06 unistuste uus õppekava

52:48 kodused tööd, põhikooli lõpueksam, loovtöö

NB! Kui soovid taskuhäälingut “Õpime koos” toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole EE437700771002831014.

 
Kuula taskuhäälingut "Õpime koos":

SoundCloud https://bit.ly/33ADene  

YouTube https://youtu.be/vR4vuKRrvqc

Apple Podcasts https://apple.co/2lHsXoY

Jälgi taskuhäälingu "Õpime koos" tegemisi:

Instagram https://www.instagram.com/opimekoos/

Facebook http://www.facebook.com/opimekoos

http://podcastid.ee https://podcastid.ee/taskuhaalingud/haridus/opime-koos/

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet