Viljandimaa külalised Pärnumaad avastamas


Avaldaja:Madli Leikop10. Detsember 2019

Novembris käisid Pärnumaal külas ettevõtlikud inimesed Viljandimaalt. Külalised said teada, mida ägedat ja ettevõtlikku tehakse Pärnumaal. Ringreisil Pärnumaale jõuti Pernova Loodusmajja, Raba 5 ekstreemspordikeskusesse, Pärnu Rääma Põhikooli, Pärnu Kunstide Majja, Audru Kooli ja Tõstama Keskkooli.

Ringreis Pärnumaal sai alguse Pernova Loodusmajast, kus Kaire Mertsin ja Kadri Rea tutvustasid võimalusi formaal- ja mitteformaalhariduse lõimimiseks, pöörati olulist tähelepanu loodus- ja täppisteaduste olulisusele huviringide seas ning räägiti, kuidas toimuvad Pärnu koolide külastusprogrammid Pernovasse. Lisaks sellele tutvustati Pärnu linna kui õpikeskust, kus tervikuna hingamiseks teevad koostööd nii linn, maakond, kodanikuühendused kui ka ettevõtjad.

Pärast põnevat Loodusmaja seati siht ekstreemspordikeskusesse Raba 5, kus Teele Mustallikas tutvustas, kuidas nende keskus pakub häid võimalusi Pärnu linna koolide kehalise kasvatuse tundide mitmekülgsemaks muutmiseks läbi ekstreemspordi.

Foto 1_Pernova.jpg

Pernova Loodusmaja avastamas, foto autor Viivika Vilja

Foto 2_Raba 5.jpg
Raba 5 ekstreemspordikeskuses uudistamas, foto autor Viivika Vilja

Kui ekstreemsed hetked läbi elatud, jõuti Pärnu Rääma Põhikooli, kus Mart Kimmel, Kadri Mekk, Marika Kruk ja Elmo Joa tutvustasid, kuidas on saanud Pärnu Rääma Põhikoolist ettevõtliku pöörde läbi teinud kool. Viljandimaa külalistele tutvustati koolile olulisi üritusi, sealhulgas Pärnumaa Playback, Ettevõtlikud nutimunad ning e-viktoriin “Nutt tuleb peale”. Samm-sammult hakati jõudma õhtusesse kavasse, kus ees ootas reis Pärnu Kunstide Majja. Tiit Erm tutvustas huvikooli ja Pärnu linna põhikoolide koostööd, näiteks pilliõppes,
liikumises, draamaõppes ja kunstis.

Foto 3_Pärnu Rääma Põhikool.jpg

Pärnu Rääma Põhikoolis nutiajusid kuulamas, foto autor Viivika Vilja

Foto 4_Pärnu Kunstide Maja.jpg
Pärnu Kunstide Majas kunsti nautimas, foto autor Viivika Vilja

Ringreisi teisel päeval seati esmalt sammud Audru Kooli poole, kus Peep Eenraid tutvustas, mil moel põhikool ja huvikool koos tegutsevad, pöörates tähelepanu sellele, et huviharidus on põhihariduse toetaja. Lisaks sellele toodi välja eduloona kokandusring, mille noored soovivad tulevikus suuri tegusid läbi viia. Tähtis on ka mõista, et üks ettevõtlik kool on ettevõtlik tänu aktiivsele õpilasesindusele. Ringreisi lõpetuseks jõuti kaunisse Tõstamaa Keskkooli, mis on ka tuntud kui mõisakool. Toomas Mitt rääkis, et nende kooli õpilased on suvel mõisakoolis giidideks turistidele, tublid malevlased. Peale selle osaletakse Pärandivaderite liikumises,
millega väärtustatakse kohalikku kultuuriajalooga seonduvaid objekte - Tõstamaa puhul mõisapark, hooned, mälestusmärgid.

Foto 5_Audru Kool.jpg

Audru Kool huvihariduse lõimimist ammutamas, autor Viivika Vilja

Foto 6_Tõstamaa Keskkool.jpg
Tõstamaa Keskkool, autor Viivika Vilja

Teksti saatis Pärnu Rääma Põhikooli Ettevõtliku kooli koordinaator Mart Kimmel.

Samal teemal: