Omavalitsuste üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus suurenes 12 miljoni võrra, ulatudes 354 miljoni euroni


Avaldaja:Madli Leikop23. Jaanuar 2020

Kategooriad:Kasulik teada

Valitsuses täna kinnitatud korraldusega jagatakse omavalitsuste vahel 354 miljonit eurot haridustoetust.

Sellest 285 miljonit eurot on õpetajate palgatoetus, mis kasvatab õpetajate miinimumpalga 1315 euroni ja loob võimaluse maksta õpetajatele keskmist brutokuupalka vähemalt 1540 eurot.

„Õpetajate palgatõus on jätkuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteet ning mul on hea meel, et viimase viie aastaga on Eesti õpetaja keskmine palk tõusnud ligi 32 protsenti ja õpetaja alampalk 39 protsenti,“ sõnas haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Oleme kõige kiirema õpetajate palgakasvuga OECD riik ning nii peame kindlasti samal kursil jätkama.“

„Mul on väga hea meel, et saame omavalitsustele täna eraldatud toetusrahaga abiks olla õpetajate palkade tõstmisel,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Piirkondade arengus on väga oluline roll tugeval haridusvõrgul ja kvalifitseeritud õpetajatel, mida omavalitsused saavad pakkuda eelkõige konkurentsivõimeliste ja vääriliste töötasudega.“

Kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide pidamiseks antav riigieelarveline toetus suureneb 342 miljonilt eurolt 354 miljoni euroni ning õpetajate tööjõukuludeks antav summa 275 miljonilt eurolt 285 miljonini.

Toetus on mõeldud õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja täienduskoolitusteks ning õppekirjanduse soetamiseks ja koolilõuna pakkumiseks.

Allikas: HTMi pressiteade