Uus lennunduskorralduse õppekava ootab sisseastujaid juba sellest sügisest


Avaldaja:Madli Leikop28. Jaanuar 2020

Eesti Lennuakadeemia võtab alates 2020. aasta sügisest tudengeid vastu uuenenud lennunduskorralduse 3-aastasele rakenduskõrghariduse õppekavale.

Varem „Lennundusettevõtte käitamise“ nime kandnud õppekava on läbinud uuenduskuuri nii sisu kui ka õppemahu osas ning on alates 2020. aasta sügisest akadeemias esimene 3-aastane õppekava.  Programmi läbimisel omistatakse lõpetajale tehnikateaduse bakalaureuse diplom.

Õppekava juhi, juhtimise ja ettevõtluse dotsendi Viktor Trasbergi sõnul on õppekava uuendus oluline samm edasi kõrghariduse kaasajastamise suunas: „Uuenenud ja kompaktsem õppekava vastab paremini lennundussektori vajadustele, sh sisaldab senisest enam lennundusaineid ning on ühtlasi kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega. Õppekava läbinu saab bakalaureusekraadi ning teda ootab ees lai töökohtade valik lennunduses.“ 

Õppe alustamiseks on vajalik omada keskharidust (või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni), sooritada reaalaine riigieksam (kitsas või lai matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika või füüsika riigieksam) ja inglise keele riigieksam (või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheline võõrkeeleeksam vähemalt tasemel B1) ning osata eesti keelt vähemalt tasemel B2. Vastuvõtutingimuste osaks on ka sisseastumiseksam testi ja vestluse vormis.  

Uuenenud õppekava maht on 180 EAP-d ning õppekava sisu ja moodulitega on võimalik lähemalt tutvuda lennuakadeemia kodulehel: https://lennuakadeemia.ee/sisseastuja/oppekavad/lennunduskorraldus

Allikas: Eesti Lennuakadeemia pressiteade