Heategevuslik algatus toob koolidesse tagasi kummikeksu ja footbag’id


Avaldaja:Madli Leikop11. Veebruar 2020

Heategevusliku algatuse http://vahetund.ee eesmärgiks on vahetundide ajal nutitelefonides istuvad õpilased taas aktiivsemaks muuta.

Algatus on kogunud palju toetajaid ning kõigest mõne kuuga on koolidele kummikeksu ja footbag’ide soetamiseks annetatud juba üle 20 000 euro ning programmis osaleb üle 150 kooli.

Projektiga http://vahetund.ee saab liituda iga kool kodulehel http://www.vahetund.ee, misjärel kaardistatakse koolis olevate 1.-4. klassi õpilaste arv ning annetajate abiga paigaldatakse siis kooli hoiukastid koos mänguvahenditega. Eesmärgiks on muuta laste vahetunnid taas aktiivsemaks ning juba praeguseks on tänu projektile koolides üle 22 000 kehaliselt aktiivsema lapse.

„Oleme küll PISA tabeli järgi esimeste seas, kuid koolilaste heaolu õnne indeksi tabelis uuringute järgi aga viimaste seas. Stressi ja depressiooni tase järjest tõuseb,” nentis projekti algatanud Tallinn Moon Rotary Klubi liige Kee Abel. “Lapsed ei mängi ja ei suhtle enam omavahel sellisel moel nagu vanasti. Soomes on eraldi hakatud välja koolitama näiteks õpetajaid, kes õpetavad lastele mängimist. Suhtlemise probleemid noortel aga viivad meid ühel hetkel hoopis tõsisematele probleemidele täiskasvanu eas, kus lihtsalt inimesed ei oska enam teistega arvestada ning omavahel suhelda.“

„Projekti http://vahetund.ee eesmärk on pakkuda aktiivset tegevust vahetundideks, et tekiks alternatiiv nutiseadmetele, lisaks füüsiline aktiivsus, mis on vajalik, et laps oleks jälle vastuvõtlikum õppeainete omandamisele ning läbi mängu areneks ka teistega arvestamise oskus ning omavaheline suhtlemine,“ selgitas Abel. 

Rahastus mänguvahendite ostmiseks tuleb enamasti läbi annetuste kohaliku kogukonna või lastevanemate kaudu, kuid projekti toetama on oodatud kõik huvilised eraisikud ning ettevõtted. 

Heategevuslikus projektis lööb transpordipartnerina kaasa ka DPD Eesti. „Peresõbraliku ettevõttena on laste aktiivsuse tõstmise toetamine üks põhimõtteid, mida idee algatajatega kindlasti jagame ning lisaks tundus http://vahetund.ee projekt meile kohe väga südamelähedane, kuna enamus DPD töötajatest on kasvanud ajastul, kus nutiseadmete asemel oli peamiseks koolikaaslastega lävimise viisiks vahetu suhtlemine ja seda tihti läbi mängude ning footbag´de ja keksukummidega. Seega meenus  paljudele meist koheselt endi kooliaeg,“ selgitas DPD Eesti tegevjuht Remo Kirss. „Meie soov on, et meie lapsed saaks ka aimdust ja mõistaks, et lisaks nutiseadmetele on palju toredamaid, aktiivsemaid mooduseid ühiseks aja veetmiseks.“

Praeguseks on projektiga liitunud 155 kooli ning suuremaid ja väiksemaid toetajaid on kokku 1596. Kõik ettevõtmisest huvitunud koolid, lapsevanemad ja toetajad leiavad täpsema informatsiooni lehelt http://vahetund.ee. 

Allikas: korraldajate info.

Haridus- ja Noorteamet