„Liikuma kutsuv kool“ võtab luubi alla õpetajate liikumisrõõmu


Avaldaja:Madli Leikop18. Veebruar 2020

Haridusprogramm „Liikuma kutsuv kool“ laieneb tänavu taas, nii et see hõlmab juba 110 kooli üle Eesti. Sel aastal võetakse luubi alla õpetajate liikumisrõõm ja heaolu.

Spordi-, tervise- ja haridusvaldkonnas korduvalt tunnustust pälvinud programmiga on seni püütud suurendada õpilaste liikumisvõimalusi kooli- ja vahetundides. Sel aastal võetakse luubi alla õpetajate liikumisrõõm ja heaolu.

2016. aastal alguse saanud programmi abil otsitakse võimalusi suurendada õpilaste liikumisaktiivsust, vähendada istumisaega ja tuua liikumisrõõm kogu koolipereni. Programmi juhtiv Tartu Ülikooli liikumislabor on võtnud eesmärgiks, et nii õpilaste kui ka õpetajate liikumisvõimaluste suurenemine oleks Eesti koolikultuuris tavapärane, ja seetõttu on uutesse koolidesse laienemine asjade loomulik käik. 2020. aastal võetakse liikuma kutsuvate koolide võrgustikku vastu 32 uut kooli.

„Tahaksime, et õuevahetunnid, liikumispausid, aktiivsem õppetöö ning mängud ja tantsud vahetundides saadaksid koolide igapäevaelu,“ selgitas „Liikuma kutsuva kooli“ võrgustiku juht Maarja Kalma. „Iga uue kooli kogemused viivad meid sellele eesmärgile lähemale – eriti nüüd, kui liikuma kutsuvaid koole leidub igas maakonnas ning liitunud on ka hulk venekeelseid koole ja isegi üks rahvusvaheline kool,“ lisas Kalma.

Tartu Mart Reiniku kooli liikuma kutsuv hoov. Foto autor Keit Kangro.jpg

Tartu Mart Reiniku Kooli liikuma kutsuv koolihoov. Foto autor on Keit Kangro

2020. aastal pööratakse pilk õpetajate ja koolitöötajate heaolule. „Senine koostöö koolidega on näidanud, et ka õpetajatel on liikumisest palju võita, ning koolide tahe pakkuda ka õpetajatele liikumisrõõmu toob kindlasti kaasa põnevaid võimalusi,“ avas TÜ liikumislabori juhataja Merike Kull tänavusi arenguplaane. „Sel aastal püüame koos koolidega katsetada tegevusi, mis aitaksid kaasa õpetaja heaolule – nii aktiivsema liikumise kui ka lõõgastavate pauside abil,“ selgitas Kull.

Programmi mõju hindamise uuringud on näidanud, et liikuma kutsuvates koolides on märgatavalt paranenud õpilaste võimalus käia aasta läbi vähemalt ühe vahetunni ajal õues – neljas koolis viiest on see tavapärane. Tavaliseks on muutunud ka vahetunnid, mille ajal koolituse saanud õpilased korraldavad teistele liikumismänge. Järjest enam levib tava teha ainetunnis istumises pause ja siduda liikumine õppetööga.

2020. aastal muutus ka programmi rahastamise mudel. Kuni 2023. aastani toetatakse seda Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014.–2021. aasta programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Loe rohkem „Liikuma kutsuva kooli“ veebilehelt.

Allikas: TÜ pressiteade.

 

Haridus- ja Noorteamet