Haridusinnovatsiooni teemasid käsitlevad õhtusöögid


Avaldaja:Anu Uusmaa06. Märts 2020

Tallinna Teeninduskoolis toimuvad 11. ja 12. märtsil haridusinnovatsiooni põnevat teemat käsitlevad õhturestoranid.

Nüüdisaegse õpikäsituse puhul räägitakse õppijakesksest lähenemisest ning sellest, et õpetaja roll õpetamisprotsessis peab muutuma. Muutuma, aga millises suunas? Tänaseni on õpetaja olnud õpilaste jaoks infoallikas, tulevikus näeme õpetajat õpilaste jaoks pigem seostelooja ja väärtushoiakute kujundajana. Õpetaja ülesandeks on toetada õppijat nii, et tulevikus võtaks õppija ise järjest suurema vastutuse oma arengu ja õpivalikute eest. Kutsume teid kaasa mõtlema ning mõttetöö ergutamiseks pakume arutelule kolmekäigulist õhtusööki koos alkoholivabade jookidega, mille on koos õpilastega kokku pannud restoran Ruhe sous-chef Leonid Suvorov.

11. märtsil kell 18.00 on Teko restoranis kohtumine teemal “Haridusasutuse väärtusdisain”

Disain on varasemalt käsitletud esemete funktsionaalsuse aspektist, viimasel aastakümnel on saanud hoo sisse teenuste disain, mis keskendub väärtuspakkumise loomisele. Väärtusahela kontseptsioon kirjeldab üksteisele järgnevaid tegevusi, millega luuakse toode või teenus ja viiakse see tarbijani – kas sellist lähenemist saab rakendada ka haridusmaastikul ning kuidas käsitleda kooli konkurentsivõimet? Mis võiks olla hariduslik lisandväärtus? Kes on hariduse kui teenuse tarbija? Kuidas toetada õpilast, milliseid väärtusi peaks kandma kool ja koolipere? Kas Osterwalderi mudelit “mida-kuidas-kellele” saab rakendada ka hariduse edendamisel ja kes on sel juhul sihtklient?

Märtsikuu esimeses “Haridusasutuse väärtusdisain” õhturestoranis arutleb Meedi Neeme, kes on aastaid töötanud Rocca al Mare Seminari juhina. Meedi on kogemustega õpetaja, psühholoog, nõustaja, superviisor ja koolitaja.

12. märtsil kl 18.00 räägime (kutse)õpetaja professionaalsusest ja selle mõjuritest.

Kes on professionaalne õpetaja? Milles väljendab õpetaja profesionaalsus? Kuidas õpetaja ennast arendab ja kas seeläbi võiksid muutuda ka õpilaste õpitulemused paremaks? Kas ma olen kutseõpetajana rahul oma tööga?

Nendel teemadel arutleb Tallinna Ülikooli kutsehariduse lektor Meidi Sirk, kes on uurinud kutseõpetajate professionaalsust mõjutavaid tegureid. Tema uurimistöö järeldusena on kutseõpetajad jaotunud koostöö ulatuse alusel kolme klastrisse: ulatuslikult võrgustunud, omaette hoidvad ja koolikesksed professionaalid. Oma tööga on enim rahul koostööd tegevad õpetajad, koostöö soodustab positiivsemat suhtumist oma töösse ja selle tulemustesse ning üleüldist rahulolu oma ametiga.

Õhtusöögi hind 20 €, piletid õhtusöögile on müügil Tallinna Teeninduskooli restoranis T-R 11.30-14.00, broneeringud saab teha samal ajal, helistades telefonile 6053111.

Lisainfo meiliaadressil anne.mae@teeninduskool.ee

Haridus- ja Noorteamet