Kooli saab tellida taimetervise rändnäituse


Avaldaja:Madli Leikop09. Märts 2020

Maaeluministeerium, Põllumajandusamet ja Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Bioloogiaõpetajate Ühinguga on koostanud taimetervise aasta puhul roll-up rändnäituse, mille sihtgrupp on kooliõpilased ning mida saab kasutada bioloogia ainetundides.

Taimed on inimese jaoks olulise tähtsusega- nad annavad meile toitu, hingatavat hapnikku ning loovad meile väärtusliku elukeskkonna. Taimede tervist ohustavad nii kliimasoojenemine kui ka üha hoogustuv kaubavahetus ja reisimine. Kliima soojenedes tekivad taimekahjustajatele uued soodsad elupaigad ning kaupade ja reisijatega võivad taimekahjustajad liikuda uutesse piirkondadesse. 
 
ÜRO Peaassamblee on 2020. aasta kuulutanud rahvusvaheliseks taimetervise aastaks, et juhtida tähelepanu taimetervise tähtsusele toiduga kindlustatuse ja bioloogilise mitmekesisuse tagamisel ning majanduse edendamisel. Eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust taimetervisest ning selgitada, mida igaüks saaks ära teha taimede tervise heaks ehk kuidas vähendada uute karantiinsete taimekahjustajate sissetoomist ning kaitsta taimi nende eest. Kaitstes taimi, säilitame elu.
 
Maaeluministeerium, Põllumajandusamet ja Põllumajandusuuringute Keskus koostöös Eesti Bioloogiaõpetajate Ühinguga on koostanud roll-up rändnäituse, mille sihtgrupp on kooliõpilased ning mida saab kasutada bioloogia ainetundides. Näitus tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, oskust neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja -haigused võivad taimedele põhjustada.
 
Näitus alustas liikumist Eesti koolides alates 10. veebruarist, igas koolis peatub näitus ühe nädala. Koolid, kes soovivad näitust 2020/2021. õppeaastaks enda juurde, võivad saata sellekohase e-maili aadressile taimeterviseaasta@pma.agri.ee.
 
 
Clipboard01.jpg
 
Allikas: korraldajate info.
 

Samal teemal:

 
Harno logo