Selgunud on esimese suuremahulise alushariduse ja laste heaolu uuringu tulemused


Avaldaja:Madli Leikop30. Märts 2020

SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga viis 2018. aastal Eestis esimest korda läbi OECD uue rahvusvahelise alushariduse ja laste heaolu uuringu IELS.

Uuring viidi lisaks Eestile läbi veel ainult kahes suurriigis – Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides. Uuringus osalesid viieaastased lapsed, lapsevanemad ja lasteaiaõpetajad. 

 Uuring keskendus terviklikule lähenemisele 5-aastase lapse arengule ja alusharidusele ning seda mõjutavale õpi- ja kasvukeskkonnale kodus ja lasteaias. Uuriti mitmeid varajase õppimise valdkondi: kirja- ja arvutamisoskust, eneseregulatsiooni oskusi ning sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, ennekõike oskust olla empaatiline. Uuring loodi selleks, et aidata riikidel analüüsida ja parendada laste varajasi õpikogemusi. 

Loe pikemalt SA Innove kodulehelt

Foto: Koolielu arhiiv

Haridus- ja Noorteamet