Sel aastal toimub LAK-õppe kuu digitaalselt


Avaldaja:Madli Leikop02. Aprill 2020

Aastast 2010 on keelekümblusprogrammi algatusel aprillikuus keskendatud tähelepanu lõimitud aine- ja keeleõppele, et seda õppeviisi tutvustada ja väärtustada. Sel aastal toimuvad põnevad LAK-õppe algatused digitaalselt.

Üle-eestiline mälumäng
Kehra Gümnaasium kutsub osalema vene ja keelekümbluskoolide 7.–9. klasside õpilasi üle-eestilises mälumängus. Mäng toimub kahes keeles – 15 küsimust eesti keeles ja 15 küsimust vene keeles.

Osalemine on individuaalne, enne küsimustele vastamist kirjutab iga osaleja korrektselt oma nime, kooli ja klassi.

Küsimustele vastamiseks on aega 1 tund (60 minutit). Vastamisel ei ole sobilik kasutada teiste abi, internetti ega teatmeteoseid. Võitja selgub vastavalt saavutatud punktide kogusummale. Võrdsete punktide korral arvestatakse ka vastamise kiirust. Seega tuleb õpilastel olla kiire ja täpne ning aus enda ja teiste suhtes.

Tublimaid tunnustatakse siis, kui olukord seda võimaldab. Võistluse link Kehra Gümnaasiumi kodulehel avaneb 7. aprillil kell 13.00.

Loe LAK-õppe kuu digitaalsete sündmuste kohta lähemalt SA Innove veebist!

Foto: Photo by Leonardo Toshiro Okubo on Unsplash

Samal teemal: