Kriisiaja e-ettevõtlusõppe soovitused - head nipid igale kooliastmele!


Avaldaja:Madli Leikop06. Aprill 2020

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu pakub välja mõtteid, mida teha e-õppel olevate õpilastega ettevõtlusõppe raames.

Erika Veide, ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu/ SA Innove ettevõtlusõppe koordinaator: 

 1. HITSA Moodle´is on nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile erinevaid töölehti ja materjale, kuid eelkõige võib alustada videotest, mida on 20. Iga videot vaadates saavad õpilased täita individuaalselt töölehte, sellega on 20 tundi juba sisustatud.

 2. Ettevõtluspädevuste mudelil on 14 alapädevust, õpilased võivad iga alapädevuse juurde kirjutada, kuidas just see pädevus aitab hakkama saada tekkinud situatsioonis. Läheneda võib lapsevanema, õpilase, riigijuhi, ärimehe, meditsiinitöötaja vaatenurgast. 

3. Kutsuge üles lapsi leidma lahendusi pärast kriisi tekkivatele majandusküsimustele: teenindusettevõtete saamata jäänud tulu, tootmise seiskumine jne.

Lingid materjalidele, videotele ja töölehtedele leiab siit: 

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/

https://ettevotlusope.edu.ee/metoodika/ 

Tabasalu Ühisgümnaasiumi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch:  

Minu jaoks ei erine tavatunnid distantsõppe tundidest, sest kõik varem plaanitud tegevused saavad ikkagi tehtud ja materjal omandatud. Tänu internetile on õnneks võimalik kõik olulised ülesanded ära teha.

- Algkooliõpilastega esimeses kooliastmes on tore teha läbi mõningad ülesanded LearningAppsi keskkonnas, kus sai meelde tuletada ja üle korrata tulu ja kulu ning toote ja teenuse temaatika. Kõigi 3.-5.klassi õpilaste lemmikülesandeks on osutunud ostlemine e-Selveris ja sellega seotud loominguline ülesanne. Uskumatu, kui asjalikud ja loomingulised võivad õpilased olla!

- Põhikooli kolmandas kooliastmes tegeleme töökuulutuse otsimise ja analüüsimise temaatikaga ning e-kaubanduse temaatikaga. E-poodides toodetega tutvumine annab võimaluse ilma õue minemata võrrelda erinevate e-poodide hinnaklassi ning koostada soodsamat ostukorvi ja välja tuua oma lemmik e-pood. Eks meiegi peame hetkel arvestama sellega, et eriolukorra ajal õpilasi poodi saata ei saa, küll aga lahendame olukorra ära e-poodidega tutvumisega netis. Väga rikastav oli 9.b klassiga osalemine Tagasi Kooli e-külalistunnis, kus Urmas Simson rääkis teemal “Kuidas tekib kasum”. Loengujärgselt täitsid õpilased töölehe ning edastasid selle mulle.

- Gümnaasiuminoored on majandusega seotud teemade kohta teinud ülesandeid Opiqu keskkonnas. Sellega on olnud suhteliselt palju probleeme, sest on õpilasi, kellel ei ole enda eKooli kontot või kooli e-mail ei ole kasutusel. Tänu meie kooli tublile eKooli administraatorile Sigrid Metsale oleme paljude jaoks murekohad seljatanud. Opiqus jagub piisavalt materjali ise avastamiseks ja lugemiseks ning ülesanded on ka ea- ja teemakohased. Minu jaoks kõige huvitavamad on olnud õpilaste arutlused koroonaviiruse ja majanduse teemadel. Mõtlemiseks ja arutlemiseks antud teemad nagu “Ettevõtjad võitluses koroonaviirusega” või “Kas oleme valmis võitlema koroonaviirusega?” või “Koroonaviiruse mõju Eesti majandusele” andsid õpilastele võimaluse tõsiselt analüüsida hetkelist olukorda nii Eestis kui ka kogu maailmas just majanduse vaatevinklist. 

- Distantsõpe on õpetanud mind paremini aega planeerima! Esimestel päevadel püüdsin ikka igat tulekahju koheselt kustutada ja jätsin enda vajadused tahaplaanile. Nii tundsin juba kolmapäeva hommikul, et enam ei jaksa. Neljapäevast alates töötan kindla plaani järgi, jätan endale aega söömiseks, iseolemiseks, jalutuskäiguks looduses ja määratlen kindla töö- ja puhkeaja. Pean arvestama sellega, et mul on enda ainetunnid antud, klassijuhatajana enda 5.d klassi õpilased igakülgselt abistatud ning oma isiklikud lapsed ka kindlasti toetatud. See polegi tegelikult nii keeruline. Inimene ikka õpib kuni elab ja iga raskus saab ükskord ületatud!

videote screenshot.jpg

Loo saatis Koolielule programmi Edu ja Tegu kommunikatsioonijuht Liina Pissarev.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet