Innove Rajaleidja loob abimaterjale lapsevanematele


Avaldaja:Madli Leikop10. Aprill 2020

Eesti organisatsioone ühendava Valge Õhupalli aktsiooniga liitunud Innove Rajaleidja loob ja koondab kokku materjale, mis aitavad tõsta vanemlikke teadmisi ja oskuseid.

Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juhi Nele Labi sõnul tekib küsimusi lapse arengu, käitumise, õpetamise ja kasvatamise kohta igas peres: „Tänapäeval, kui elu on kiire ja individualistlik, erinevat infot palju ning teadmised muutuvad kiirelt, näevad meie spetsialistid oma töös üha enam, et inimesed vajavad rohkem tuge ja õpetust lapsevanema rolli täitmisel. Praeguses distantsõppe olukorras on see veel eriti vajalik iga pere ja lapsevanema jaoks.“ 

Innove Rajaleidja peamiseks ülesandeks on anda vanematele ja haridussüsteemile nõu, kuidas toimida, kui laps on sattunud haridusteel raskustesse. Paralleelselt tegeleb Rajaleidja  teavitustööga, luues lapsevanematele mõeldud juhendmaterjale, nõuandeartikleid ja korraldades lapsevanemate kooli. Mida teadlikumad on vanemad laste arengu etappidest ning lapsesõbralikest, toimivatest kasvatusmeetoditest, seda vähem tekib hiljem ka käitumis-, suhtlemis- ja õpiraskuseid. 

Lapsevanemate harimine on hea võimalus toetada targa ja terve tulevikuühiskonna arengut. Seepärast osaleb Innove Rajaleidja eeskujuliikumises Valge Õhupall sõnumiga „Aga mina olen teadlik vanem“. Eeskujuliikumise eesmärk on koondada kokku erinevate organisatsioonide tegevused, mis on suunatud tervema ja turvalisema tulevikku kujundamisele.

Lapsevanematele mõeldud info koondamiseks oleme loonud Rajaleidja veebi lehekülje "Aga mina olen teadlik vanem": http://rajaleidja.innove.ee/aga-mina-olen-teadlik-vanem/

Lehele on kogutud Innove Rajaleidja poolt lapsevanemate jaoks loodud infomaterjalid, nõuandeartiklid, videod ja lapsevanemate kooli sündmused. Lehekülg täieneb uute materjalidega pidevalt.

Allikas: SA Innove info

Haridus- ja Noorteamet