Kooliõpilased on oodatud akende inventeerimise talgutele


Avaldaja:Elle Lepik22. Aprill 2020

Pärandivaderite algatus ja Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus kutsuvad erinevas vanuseastmes kooliõpilasi üle Eesti kaasa lööma kodukoha akende inventeerimise talgutel „Mida aken peegeldab?“.

Talguid saab läbi viia kontaktivabalt projektõppe vormis. Iga õpilane käib kodukohas inventeerimisretkel üksi, seejärel liidetakse õpilaste kogutud materjal ühtseks uurimistööks. Õpilaste tehtud fotodest teeb kokkuvõtte ja annab tagasisidet ekspert.

Ettevõtmise peamine eesmärk on kohaliku arhitektuuriloo parem tundmaõppimine ja väärtustamine. Lisaks saab iga õpilane tunda, et on andnud olulise panuse kohaliku kultuuripärandi talletamisesse. Kogutud pildimaterjali põhjal saame teada, millised aknatüübid on piirkonnale ja asumile kõige iseloomulikumad. Samuti on eesmärk kõige väärtuslikumaid aknaid märgata ja need dokumenteerida.

Algatusega on oodatud liituma kooliõpilased vanuses 7-19. Inventeerimistalguid võib läbi viia maikuust novembrini. Projekt Pärandivaderid aitab kaasa ajaloo tundmaõppimisele, toetab riikliku õppekava täitmist ning võimaldab ka lisategevuste kaudu õppeaineid lõimida.

Lähemat infot saab aadressil http://pärandivaderid.ee/akende-inventeerimise-talgud/.

Uudiseid pärandivaderite tegemistest üle Eesti saab jälgida meie Facebooki-lehel https://www.facebook.com/parandivaderid/.

Pärandivaderite projekti toetavad muinsuskaitseamet ja Rahvakultuuri keskus.

Lisainfo:

Elle Lepik

Algatuse „Pärandivaderid“ koordinaator

MTÜ Estlander

Tel. 522 6456

E-post: elle@estlander.org

Haridus- ja Noorteamet