Erasmus+ projektidele esitati rekordarv taotlusi


Avaldaja:Madli Leikop30. Aprill 2020

Eriolukorrast hoolimata esitas tänavu 68 Eesti asutust Erasmus+ strateegilise koostöö projektitaotluse. Kokku esitati rekordilised 105 hariduse valdkonna strateegilise koostöö projekti, suisa 19 projekti rohkem kui möödunud aastal.

„Ajal, kui rahvusvaheline suhtlus on teisenenud digitaalseks ning kohtumisi, konverentse ja sündmusi jääb pidevalt ära, näeme me üha tugevamalt, kui oluline on tegelikult rahvusvaheline koostöö,“ sõnab sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri juhataja Anne Hütt. „Teadlased üle maailma töötavad täna selle nimel, et koroonaviirusest võitu saada. Teravalt on esil see, kui ülioluline on mõttekaaslaste ja kolleegidega üle maailma kontaktis olla. Sama põhimõte kehtib ka kriisiajast väljaspool, kui erinevad haridusasutused ja organisatsioonid tulevad ühise probleemi lahendamiseks läbi Erasmus+ strateegilise koostöö projektide kokku.“

Sihtasutuse analüütiku Kai Treieri sõnul on Eesti asutused aasta-aastalt üha teadlikumad võimalustest panustada rahvusvahelise koostööga ka teiste valdkondade arendustegevusse. Näiteks taotlevad ülikoolid koostööd üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse valdkondades. 

Üld- ja kõrghariduse valdkondades tehti kõigi aegade projektirekord. 105 taotluse seas on 64 üld-, 9 kutse-, 18 kõrg- ja 14 täiskasvanuhariduse valdkonna projekti. Taotlejate seas on 27 üldhariduskooli, 9 lasteaeda, 5 kutsekooli, 2 rakenduskõrgkooli, 5 ülikooli ning 20 haridusvaldkonnas tegutsevat organisatsiooni, sihtasutust ja mittetulundusühingut.

Aastatel 2014–2019 esitati Eestis Erasmus+ hariduse valdkonnas 341 strateegilise koostööprojekti taotlust, millest toetuse sai 152 Eesti asutuse poolt koordineeritud projekti (45% taotlejatest). Seni on SA Archimedes eraldanud hariduse valdkonnas strateegilise koostöö toetusteks 24,5 miljonit eurot. Erasmus+ viimase taotlusvooru tulemused selguvad suve lõpus.

Erasmus+ strateegilise koostöö projektid pakuvad võimalusi teha rahvusvahelist koostööd ühist huvi pakkuval teemal üld- kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse valdkonnas. Projektide käigus jagatakse kasulikke töökogemusi ning lahendatakse erinevaid probleeme ja püstitatud ülesandeid.

Allikas: SA Archimedes pressiteade. Foto: Photo by Windows on Unsplash

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet