Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tervitus riigieksamite alguse puhul


Avaldaja:Madli Leikop29. Mai 2020

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tervitus riigieksamite alguse puhul.

Head eksamitegijad!

Tänavuse õppeaasta eel ütlesin, et meil tuleb digipöörane õppeaasta. Pidasin siis silmas koolide uuenevaid IT taristuid, koolidesse jõudvaid nutikaid seadmeid ja suurenevat digiõpikute valikut – kõike seda, mis aitab nüüdisajastada õppekeskkonda. Õppeaasta kujuneski digipööraseks, kuid palju jõulisemalt, kui me tookord, sügise hakul oskasime ette kujutada. Sõnas on vägi, nagu ütles Veljo Tormis. Eesti rahvatarkuste seas on selle väe kohta palju õpetlikke ja ka hoiatavaid ütlemisi. Vahetult eesti keele eksami eel on igati sobilik meenutada vanasõnu:

 Hea sõna võidab võõra väe.
 Sõna vägi on suurem kui sõjavägi.
 Rääkimine hõbe, vaikimine kuld.
 Enne mõtle, siis ütle.
 Suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi.
 Ausõnal augud sees.
 Lahke sõna aitab rohkem kui vits.
 Meest sõnast, härga sarvest.
 Suu ees sulasõber, tagaselja verivaenlane.
 Pipart sulle keele peale.

Keel on midagi enesestmõistetavat, mida kasutame päevast päeva, ilma et selle üle põhjalikumalt juurdleksime. Ometi on keelekasutusel suur jõud ja välja öeldud sõnadel mõju. Vajame kõik julgustavat ja toetavat sõna. Targa sõnaga, mis õigel ajal öeldud, võib palju head korda saata. Lohaka ja mõtlematu ütlemisega on vastupidi – võime endale hoopis probleeme tekitada. Kõik oleneb sellest, mida me oskame antud olukorras öelda ja kuidas me seda teeme. Peame teadma, milliseid sõnu kasutame ja milliseid väldime. Kord lendu lastud sõna enam tagasi võtta ei saa. 

Tulles tagasi digipöörase õppeaasta juurde – neid sõnu olen valmis ikka ja jälle kordama. Märtsi keskel üleilmse viirusepuhangu tõttu distantõppele üle minnes oli Eesti paljude riikidega võrreldes kindlamas seisus. Digivahendite, e-õppe materjalide ja e-õpikeskkondade kasutamine õppetöös polnud meie jaoks ju midagi uut. Ometi tuli ka meil distantsõppe esimestel nädalatel kiiresti ja väga palju uut õppida. Näiteks selgus, et varasemast hoopis enam läks vaja enesejuhtimise ja iseseisva töö oskust.

Head koolilõpetajad! Ma tunnustan teid, teie õpetajaid ja vanemaid tehtud töö ja nähtud vaeva eest. Tänu teie südikusele jätkus hariduselu Eestis ka eriolukorra ajal ning e-õppe võimalused ja võimekus kasvasid veelgi.

Soovin teile tänaseks eesti keele riigieksamiks rahulikku meelt, nutikaid mõttekäike ja oskuslikku sõnavalikut. Olge tublid!

Allikas: HTMi pressiteade

 

Haridus- ja Noorteamet