Infokiri: haridusvaldkonda puudutavad piirangud alates 1. juunist


Avaldaja:Madli Leikop01. Juuni 2020

Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist piirangud haridusasutuste tegevusele.

Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamist.

Piirangud ei rakendu ülikoolide ja teadusasutuste teadus- ja arendustegevuse korraldamisel.

1. juuni – 30. juuni:

Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 100 inimese.
Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 100 osalejaga.

Alates 1. juulist:

Lubatud on tegevus siseruumides, kui ruumi täituvus ei ületa 50%, kuid koos ei tohi viibida üle 500 inimese.
Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 1000 osalejaga.

Endiselt tuleb järgida 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada.

Noortelaagrite korralduses uuendusi ei ole. Noortelaagrid ja -malevad on lubatud alates 12. juunist. Nende korraldamisel tuleb lähtuda sellest, et ühe grupi suurus võib olla maksimaalselt 20 inimest ning ühes vahetuses võib osaleda kuni 300 inimest. Gruppide tegutsemine tuleb korraldada hajutatult, sealhulgas majutumine ja toitlustamine. Desinfitseerida tuleb üldkasutatavaid vahendeid ja tuulutada ruume ning tagada töötajatele ja osalejatele kätepesu ja desinfitseerimise võimalused.

Allikas: HTMi info. Foto: Koolielu arhiiv.

Haridus- ja Noorteamet