Ettevõtete ja koolide koostöö heade praktikate kogumine


Avaldaja:Madli Leikop03. Juuni 2020

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu koostöös Eesti Kaubandus- Tööstuskojaga ootab häid näiteid Eesti koolide ja ettevõtete erinevatest koostöövormidest, et koondada need ühte inspireerivasse kogumikku.

Kui Teie kool on teinud tulemuslikku koostööd ettevõtetega või kui Teie ettevõte on teinud koostööd koolidega, siis see üleskutse on just Teile!

Kogumikku oodatakse võimalikult eriilmelisi kirjeldusi ettevõtete ja koolide koostöövõimalustest. Näiteks:

 • Huviringi juhendamine
 • Panustamine õppekava arendusse
 • Regulaarselt külalislektorina esinemine
 • Projektipõhine õpe
 • Teemapäeva või -nädala läbiviimine
 • Uurimistööde teemad ettevõtetelt
 • Valikaine loomine
 • Õpilaste ja õpetajate tunnustamine
 • Õppeülesannete loomine
 • Ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena
 • Ettevõtte toote- või teenusedisain, muudatus- ja arendusettepanekud, prototüüpide loomine
 • Kliendiküsitluste, uuringute läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs
 • Ettevõtete audiovisuaalsed lahendused
 • Ettevõtte kodulehe, sotsiaalmeedia konto kujundamine õpiülesandena
 • Ettevõtjapoolne mentorlus individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel

Loe lähemalt koostöövõrgustiku "Ettevõtluse edendamiseks" uudiskirjast!

Foto: Photo by Annie Spratt on Unsplash

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet