Microsoft Eesti 8000-eurosele stipendiumile saab kandideerida 15. juunini


Avaldaja:Madli Leikop09. Juuni 2020

Microsoft Eesti ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) korraldavad konkursi 2020. aasta Microsofti välisõpingute magistristipendiumi välja andmiseks. Stipendiumisumma on 8000 eurot.

Haritud IT-spetsialistidest on suur puudus ning koostöös HITSA IT Akadeemia programmiga soovib Microsoft kui IT valdkonna üks suurimaid tööandjaid aidata kaasa uue põlvkonna IT-spetsialistide koolitamisele.

Microsoft’i välisõpingute magistristipendium on mõeldud ühe andeka magistrandi välisõpingute toetamiseks väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse infotehnoloogia valdkonnas. IKT valdkonna tuleviku suundasid teades soovitab Microsoft välisõpingutel valida õppimiseks Machine Learning, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Edge Computing, Quantum Computing valdkondadega seotud õppesuuna. Samas ei ole eelnimetatud suuna valik kohustuslik ning seda ei peeta stipendiumi jagamisel eelistuseks ega eelduseks. 

Stipendium on ette nähtud välisülikoolis õppemaksu tasumiseks või õpingutega seotud kulude katmiseks 2020/2021 õppeaastal. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud, kellel on täidetud magistriõppesse astumise eeldused.  

Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 15. juuni 2020. Lisainfot saab HITSA kodulehelt. Stipendiumi taotlemise dokumendid esitatakse HITSA konkursiveebis.

IT Akadeemia on Eesti riigi, ülikoolide, kutsekoolide ja IKT sektori ettevõtete koostööprogramm IKT kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi ning konkurentsivõime tõstmiseks, vajaliku tööjõuressursi tagamiseks ja valdkonna teaduse arendamiseks. Programmi koordineerib Hariduse Infotehnoloogia sihtasutus. 

Haridus- ja Noorteamet