Rahvuskaaslaste stipendiaadid näevad oma tulevikku Eestis


Avaldaja:Madli Leikop02. Juuli 2020

Tänavu oli rahvuskaaslaste stipendiumile 20 kandidaati ning välja jagati kaheksa stipendiumi.

Kõige rohkem oli kandidaate Venemaalt, kuid esindatud olid ka näiteks Suurbritannia, Austria ja Saksamaa. Stipendiaadid alustavad õpinguid Eestis uue õppeaasta alguses, aga kõigi eesmärk on pärast õpinguid siia jääda.

„Kolmanda rahvuskaaslaste stipendiumiprogrammi viimast tegevusaastat kirjeldavad väga tugeva ja suure potentsiaaliga kandidaadid. Kui varasematel aastatel on taotlused esitatud vene või inglise keeles, siis käesoleval aastal olid enamus taotlusi eestikeelsed,“ selgitas sihtasutuse Archimedes vanemspetsialist Anne-Ly Võlli.

Praegusel programmiperioodil pöörati tähelepanu ka uuema väljarände esindajatele ja neile vanema väljarände järeltulijatele, kes enam eesti keelt ei valda. „Taotlejaid on üha enam hakanud huvitama nende päritolu ning väga paljud õpivad eesti keelt juba omal käel,“ lisas Võlli. Tänavustest stipendiaatidest kolm alustavad erialaõpinguid pärast aastast keeleõpet.

Kõige rohkem taotlusi saabus sooviga omandada bakalaureusekraadi. Magistriõpinguid soovis Eestis alustada kaks taotlejat ning arstiks soovis samuti õppida kaks tulevast üliõpilast. Tänavused stipendiaadid plaanivad kõik oma õpinguid alustada Tartu Ülikoolis. Tulemused on kajastatud siin: http://haridus.archimedes.ee/tulemused-3

Rahvuskaaslaste stipendiumiprogrammi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Programmiga toetatakse väliseesti noorte Eestis õppimist, aga ka välismaa koolides eesti keele ja eesti keeles õpetamist, välismaal eesti kultuuri säilitamist ja eestlaste ühtekuuluvustunde kujundamist, väliseestlaste Eestisse tagasipöördumise soodustamist. Hetkel kehtiv rahvuskaaslaste programm (2014–2020) on järjekorras kolmas, varasemad programmid töötasid aastatel 2004–2008 ja 2009–2013. Rahvuskaaslaste programmiga saab lähemalt tutvuda siin: http://haridus.archimedes.ee/rahvuskaaslaste-programm.

Allikas: SA Archimedese pressiteade

Haridus- ja Noorteamet