Jaak Kangilaski pälvis Paul Ariste medali


Avaldaja:Madli Leikop09. Juuli 2020

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogul 8. juulil 2020 anti väljapaistvale kunstiajaloolasele Jaak Kangilaskile üle Paul Ariste medal.

Tartu Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor Kangilaski on uurinud alates 1960. aastatest moodsa kunsti ajalugu, sh kaitsnud väitekiri rühmitusest Les Nabis (1969), ja osanud selle nii oma ülipopulaarsete ringauditooriumi loengute kui kirjutiste kaudu muuta oluliseks kogu Eesti jaoks. Selle kõrvalt oli ta oluline kunstipoliitik, kes püüdis kaitsta kunstnike loomevabadust. Sel sajandil on ta uurinud Eesti sõjajärgset kunsti, eriti kunstielu, mida kroonib tema koostatud Eesti kunsti ajaloo VI köite I osa (2013).

Kangilaski_1.jpg

Keeleteadlase, akadeemik Paul Ariste nimelist medalit antakse välja saavutuste eest humanitaar- ja sotsiaalteadustes. Eelmine laureaat, akadeemik Arvo Krikmann, pälvis selle 2014 aastal. 

Teaduste Akadeemia medal anti üle Tartu Ülikooli juhtimise professorile Maaja Vadile. Silmapaistev organisatsioonikultuuri uurija prof Vadi on lahkelt ja koostööaltilt aidanud akadeemial oma eesmärke saavutada.

Akadeemia saalis esitleti ka 2020. aasta Eesti riigipreemiate raamatut. Esimest korda on ühtede kaante vahel ülevaated teadus-, kultuuri- ja spordipreemiate ning F. J. Wiedemanni keeleauhinna laureaatide saavutustest koos sisukate kirjeldustega riigi hariduspreemiate laureaatidest. 

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu koguneb kaks korda aastas.

Allikas ja foto: Teaduste Akadeemia pressiteade

 

Haridus- ja Noorteamet